Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

-1976-1998 ösys Edebiyat Sorulari

dogrukaynak Ödev-Ders » LYS » -1976-1998 ösys Edebiyat Sorulari
Hit : 1255
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (0/1429) :
1977 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI


1. Aşağıdakilerden hangisi, “Servet-i Fûnun dönemi” sanatçılarının ortak yönlerini belirleyen özelliklerden biri değildir

A) Dilde “halka doğru ilkesini benimseme
B) Batı sanat akımlarının etkisinde kalma
C) Eski sözcüklerle, yeni kavram ve imgeler
oluşturma
D) “Sanat için sanat görüşüne bağlanma
E) Kafiyenin kulak için olduğunu benimseme
2. Aşağıdakilerden hangisi “Klasik tragedya (trajedi)”nin bir özelliği değildir

A) Konuların tarih ve mitolojiden alınması
B) Kişilerin soylu tabakadan seçilmesi
C) Kahramanın iç çatışmasının ve kamuoyunun
koro ile yansıtılması
D) Çirkin ve korkunç olayların sahnede
gösterilmesi
E) Üç birlik kuralına uyulması3. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir

A) Mecaz ve mazmunlarla yüklü olması
B) Dış dünyaya yönelik somut konuların
işlenmesi
C) Şekil güzelliği sağlamak için eşanlamlı
sözlere yer verilmesi
D) Kişisel sevinçlere ve acılara çok az yer
verilmesi
E) Tasavvufla ilgili terimlere geniş ölçüde yer
verilmesi
4. Yıldız arıyorum gökler dolusu
Zaman oraya varmamış olsun

Yukarıdaki dizelerde,

I. çiçekler arıyorum
II. görmemiş olsun
III. dağlar dolusu
IV. bahçıvan kokusu

sözlerinin tümü kullanılarak çapraz kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur

A) III.-II., I.-IV. B) II.-III., IV.-I.
C) I.-II., III.-IV. D) IV.-III., I.-II.
E) I.-III., IV.-II.5. Türkçenin Arapça ile boy ölçüşebilecek zenginhikte olduğunu kanıtlamak amacı ile kültür ve uygarlık tarihimizin ana kitaplarından birini hazırlayan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir


A) Ali Şir Nevai
B) Ahmet Yesevi
C) Kaşgarlı Mahmut
D) Edip Ahmet
E) Yusuf Has Hacip1 –A 2-C 3-B 4-E 5-C


 »11 sınıf edebiyat yazılı soruları, »10 sınıf edebiyat syf 72 cvpları, »10 sınıf edebiyat etkinlikleri sf 64, »11 sınıf edebiyat yazılı soruları ve cevapları, »atatürk edebiyat alanında yaptıkları, »11 SINIF dil ve anlatım ve edebiyat kitapları cevapları, »10 sınıf edebiyat kitabı cevapları, »edebiyat tarihinin kapsamı, »edebiyat, »11 sınıf edebiyat 1 dönem 1 yazılı soruları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.