Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

-akış sensörü hakkında bilgi arıyorum

dogrukaynak Ödev-Ders » Genel(Hepsi) » -akış sensörü hakkında bilgi arıyorum
Hit : 1659
Tarih : 19 Ocak 2011 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (0/1377) :
1 ÇEŞİTLİ AKIŞ İZLEME YÖNTEMLERİ
Günümüzde otomatik endüstriyel üretim tesislerinde ,dokunma, aşınma ve yıpranma olmadan çalışan yaklaşım anahtarları(efectorler ve fotoseller ) sorunsuz ve verimli üretime katkıda bulunurlar Fakat üretim süresince sürekli , sabit ve doğru sıvı akışlarının da izlenmesi gereklidir örnek olarak-dönen parçaların yağ beslemelerinde, soğutma sistemleri dolaşımında, pompaların susuz çalışmasını önlemede veya havalandırma sistemlerinde akışların izlenmesi çok önemlidir
Sıvı akışını algılamak için kullanılan çeşitli yöntemler vardır
Açık bir sistemi denetlemenin en kolay yolu bakmaktır Fakat kim bir tüpün içine sürekli bakmak isteyebilir Ayrıca bu, arabalarda kullanılan soğutma sitemleri gibi kapalı sistemlerde tümüyle olanaksızdır Şüphesiz bir Gözetleme camından bakılabilir , ancak bu da yeterli çözüm değildir
Bunun yerine kullanılan bazı yöntemler şunlardır-akış olduğunda uç tarafı elektromekanik bir kontağı kapatan hareketli kanatlar tüp içine yerleştirilebilir (1) veya daldırılan bir şamandıra yukarı kalkar (2), böylece akışı gösterir Aynı zamanda bir ses üstü (ultrasonik) verici ve alıcı (3) tüp içine yerleştirilebilir ve doppler etkisinden dolayı akış algılanabilir Aynı ilke lazer ışını (4) içinde geçerlidir Özel bir tüp içinde basınç farkını değerlendirmek de(5) olasıdır İletken sıvılarda da manyetik alan uygulanan yalıtılmış tüplere yerleştirilen problar (elektrotlar) yardımıyla sıvı akışı manyetik indüklemeden dolayı algılanabilir (6)


(1) kanat anahtar

(2) şamandıralı çeşitli akış ölçerler

(3) temel yapı

(4) akışölçer yapısı

(5) basınç farkı ilkesi


(6) manyetik indükleme ile akış ölçümünün şematik çizimi
Fakat bu ilkelerde ya hassasiyet azdır, ya sorunsuz değildir (kanat veya gözetleme camı gibi) yada yalnızca akış izleme için kullanılamayacak kadar çok karmaşık tasarımlıdır (doppler etkisi veya manyetik indüksiyon gibi) Bu nedenlerle ifm diğer bir teknik ilkeyi kullanır
2 ISIL ILETKENLİĞE DAYALI AKIŞ İZLEME
21ÇALIŞMA İLKESİ
Aşağıda daha detaylı olarak anlatılan ilkeye göre bir ısı kaynağı tarafından ortam, bir noktada birkaç derece ısıtılır akış olması ve olmaması durumundaki ısı iletimi, bir sıcaklığa bağlı direnç tarafından algılanır
ifm, akış izleyiciler için sıcaklığa bağlı direnç olarak PTC dirençler ( positive temperature coefficient = pozitif sıcaklık katsayısı ) kullanılır Bunların direnci aşşağıdaki şekilde gösterildiği gibi sıcaklık arttıkça artar

Pozitif sıcaklık katsayılı dirençlerin ( PTC ) özellikleri

Sıcaklığa bağlı PTC direncin değişim eğrisi
Akış olan bir tüp içersine böyle bir sıcaklığa bağlı direnç yerleştirildiği zaman, doğrudan akım değişimine dönüşen PTC dirençteki değer değişimi, akışın bir göstergesi olarak değerlendirilebilir Sıvı doğrudan PTC direnci geçerek akarsa sıcaklığını (ısıl enerji) ileterek uzaklaştırır PTC direnci geçen akış yoksa bu enerji, o kadar iyi uzaklaştırılamaz, PTC direnç birazcık daha sıcaktır ve böylece başka bir elektriksel dirence sahiptir PTC direnç üzerinden farklı bir akım akar

Isıl iletkenlik ilkesine dayalı akış izlemePTC direnç doğrudan kendi akımı ile değil de yakına yerleştirilen ısıtıcı direnç tarafından dolaylı olarak ısıtılırsa değerlendirme işlemi geliştirilmiş olur Bu, PTC dirençteki değer değişiminin, akış var veya yok olması durumlarında ısıtmayı etkilemeden değerlenmesini sağlar
Sıvı sıcaklığındaki değişimlerden kaynaklanan etki sinyalleri, ısıtılmayan fakat sıvı içine yerleştirilen ikinci bir aynı değerdeki PTC dirençle kompanze edilebilir Bu ikinci direnç termometre görevi görür ve sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan PTC dirençteki değer değişimlerini kompanze eder

Anlatılan ilkeye göre çalışan sensörün yapısı yukarıdaki şekillerde gösterilmiştir Sensör kafasında ortamı ısıtan iki ısıtıcı direnç olduğu görülebilir Birinci sıcaklığa bağlı direnç de oraya yerleştirilmiştir Prob kenarına yerleştirilen ikinci aynı özellikteki hassas direnç ısıtıcı olmaksızın ortam sıcaklığını algılar ve (önceden anlatıldığı gibi) ortam sıcaklık değişimlerini kompanze eder Eğer akış olursa, sensör kafasındaki ısıtıcı dirençlerin yarattığı ısı, akışın olmadığı duruma göre daha hızlı ve daha iyi iletilir (sıvıya ve akış hızına bağlı olarak)
Sensördeki direnç değişimi, değerlendirme elektroniği tarafından işlenir ve " sıvı akıyor " sinyali üretilir Sensör kafası içindeki hava (ısıyı iletir ) ve hassasiyetle belirlenen kılıf kalınlığı iki hassas direncin birbirinden etkilenmesini olanaksızlaştırır (Bu ısıl iletkenlik ilkesi "kalorimetrik ilke" olarak da adlandırılır
22 TEKNİK GELİŞMELER
İlk akış sensörü, 1983 sonbaharında düsseldorf ´ta interkama fuarında sergilenmiştir Bunlar, IFM in işbirliği ile EGE tarafından geliştirilmiştir Tek bir parça olan probe, silindirik yapıda kapsül içine yerleştirilmiş ve köPage Rankingü devresi ayrıca değerlendirilmiştir fakat bu sensörlerin ortam sıcaklık değişimlerinde yavaş veya yanlış anahtarlama gibi bazı eksikleri vardır Sıcaklık şokundan sonra EGE sensörü 383 s ölü zamana sahipken IFM ´nın yeni sensörü sadece 38 s yanlış sinyal verir Benzer sıcaklık değişimlerlerinin temizleme ve pompa transferleri süresince düzenli olduğu hassas üretim işlemlerinde, ifm sensörünün çıkış sinyali , teknik olarak bu kısa süreler için bastırılabilir Bu sensörlerin daha da geliştirilmesi için EGE ile işbirliği 1988 de bitmiş ve 88 yazında ifm , SMD (surface mounted devices = yüzeye monte edilen) parçalar kullanılarak film teknolojisi yöntemi ile tettnang da sensörleri kendisi üretmeye başlamıştır Dolayısıyla daha iyi (yani daha hızlı anahtarlama zamanı ) ve çok daha az toleranslı ( + 5 ile +6 mV arasında LED sönük) ne kadar aşağıda yada yukarıda olduğu görülebilir
52 BİRLEŞİK DEĞERLENDİRME ELEKTRONİĞİ
(KOMPAKT AKIŞ İZLEYİCİLER )
Kompakt akış izleyiciler ayarlama kuralları
Montaj kurallarına göre akış izleyiciyi akış içine yerleştirin akışı başlatın , sensörü bağlayın ve gerilim uygalayın
Akış sensörünü bağlamadan önce istenilen çıkış fonksiyonuna göre seçim yapın (bkz Tip etiketi) Kabloları ters çevirerek normalde açık ve normalde kapalı çalışma kolaylıkla seçilebilirGerilim uygulandıktan sonra,her zaman yaklaşık 20 s için çıkış vardır Bu akışın durumuna yada programlanan çıkış işlevine bağlı değildir ( swich –on gecikmesi )
Swich–on geçikmesi bittikten sonra anahtarlama noktası ayarlanabilir
potansiyometreyi saat yönünde çevirmek “daha fazla duyarlı”
potansiyometreyi saat yönün tersine çevirmek “daha az duyarlı” demektir
İşlev göstergesi


Kırmızı LED yanık , akış yok yada akış hızına göre yetersiz ayarlama

Turuncu LED yanık ,akışa göre anahtarlama konumunun gösterimi

Yeşil LED yanık ,akışa göre ayarlama yapılmıştır
Yanan LED ´in konumu ( kırmızı yada yeşil ) ayarlama durumunu gösterir yeşil LED ´den (anahtarlama konumu göstergesi ) ne kadar uzaksa ,o kadar daha emniyetli ayarlama demektir örneğin-akış ve sıcaklık oynamaları durumunda ( aşırı kazanç)
Ayarlama örnekleri
Normalde açık

Küçük oynamalara izin verilebilir

Büyük oynamalara izin verilebilir
Normalde kapalı

Küçük oynamalara izin verilebilir

Büyük oynamalara izin verilebilir
6 TİPİK UYGULAMALAR


Bir püskürtme boyahanesinde dışa atılan boyanın ve havalandırma filtrelerinin izlenmesi
Bir matkapta soğutma suyunun izlenmesi

Havalandırma kanalında hava akışı ve filtrelerin izlenmesi

ifm akış sensörleri için özel uygulama alanları -
dozajlama makinalar ın da izleme ve kontrol
genel olarak vana konumu izleme
çok renkli baskı makinalarının tanklarında vana konumlarını ve beslemeyi izleme
su istasyonlarında yardımcı pompaların çıkışlarında
merkezden karıştırılan su kaynaklarının optimizasyonu
doldurma işlemlerinde sıvı ürünlerde
devre üretiminde yapıştırıcı beslemesinin kontrolu
hava soğutma fanlarının çalışmasını izleme (örneğin; büyük kumanda panoları yada tristör blokları)
hidro-elektrik santrallarda jeneratör rulmanlarının soğutmasında
genel olarak santrallarda türbin rulmanlarının soğutmasında
sertleştirme potalarının soğutma gömleğinde
indüksiyon fırınlarında sargı soğutmasında

alıntıdır  

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.