Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

10.sınıf çoğrafya 1.dönem 2.yazılı test şeklinde

dogrukaynak Sınavlar-Yazılılar » 10. Sınıf Yazılı Sınav » 10.sınıf çoğrafya 1.dönem 2.yazılı test şeklinde
Hit : 2691
Tarih : 29 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (160/1341) :
>Coğrafya Konu Anlatımı1. Yandaki nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılımı verilen ülke için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez
Gelişmekte olan bir ülkedir.
Doğum oranı yüksektir.
5-14 yaş grubunda erkeklerin oranı kadın­lardan fazladır.
Bağımlı nüfus oranı azdır.
Genç nüfuslu bir ülkedir.

2. Yanda Japonyaya ait nüfus piramidi verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu piramitten çıkarılacak sonuçlardan biri değildir
A) Doğum oranları azalmaktadır.
B) Okur - yazar oranı düşüktür.
C) Kişi başına düşen milli gelir yüksektir.
D) Doğum ve ölüm oranı düşüktür.
E) Ortalama yaşam süresi uzundur.

3. Yanda Dünya haritası üzerinde işaretli alanlardan hangilerinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu söyle­nemez
A) II ve V B) III ve IV
C) I ve III D) II ve IV
E) I ve V

4.Aşağıdakilerden hangisi göç alan bölgelere ait bir özellik değildir
A) Sanayi kuruluşlarının çok olması
B) Ticaretin gelişmiş olması
C) Ulaşım ağının gelişmiş olması
D) İş imknlarının fazla olması
E) Yüzölçümünün geniş olması

5.”1940–45 Yılları arasında Almanyadaki Yönetimin aşırı baskıcı olması ve II. Dünya savaşının yaşanması nedeniyle Alman Bilim adamları ABD ve savaşa katılmayan Türkiyeye göç etmiştir. Bu bilim adamları Ülkemiz Bilim Tarihine çok önemli katkılar yapmıştır.”
Yukarıdaki anlatılan göç Aşağıdakilerden hangisine örnektir
A) Eğitim amaçlı göçler B) Beyin Göçü C) Ekonomik göç
D) Mübadele göçü E) Savaş v.b Doğal afet kaynaklı göç

6. Aşağıdakilerden hangisi sürekli ve fazla göç alan bölgelerde yaşanan olumsuz bir durum değildir
A) Sanayi tesislerinin konutlar içinde kalması
B) Yeşil alan ve park alanlarının yetersiz kalması
C) Sanayide işçi açığının artması
D) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması
E) Hava,Su ve gürültü kirliliği gibi çevre sorunlarının artması

7. Aşağıdakilerden hangisi tarihte yaşanan Türk göçlerine örnek değildir
A) 4. yüzyılda Orta Asyadan batıya yaşanan göçler
B) 1071 den sonra Anadoluya yaşanan göçler
C) 1453 ten sonra İstanbula yaşanan göçler
D) 1923 Yılından sonra Yunanistandan Türkiyeye yapılan göçler
E) 1492 Yılında İspanyadan Anadoluya yaşanan göçler

8.Aşağıdakilerden hangisi Geri kalmış ülkelerin nüfus özelliklerinden birisidir
A) Doğum oranlarının azdır B) Ortalama yaşam süresinin uzundur.
C) Genç nüfus oranı azdır. D) Bağımlı nüfus fazladır
E) Nüfus dağılışı doğal etkenlerden bağımsızdır
9. Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının oluşturduğu sorunlar arasında gösterilemez
A) Kalkınma hızı yavaşlar B) İşsizlik artar C) İç ve dış göçler artar
D) Kişi başına düşen milli gelir azalır. E) Vergi gelirleri artar10. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki nüfus artış hızının fazla olmasında etkili olan temel faktördür
A) **üm oranlarının azalması B) Doğum oranlarının fazla olması
C) Beslenme koşullarının iyileşmesi D) Tıbbi gelişmeler
E) Nüfus planlaması uygulamaları
11.Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından değildir
A) Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
B) Nüfusun cinsiyet gruplarına dağılımını belirlemek
C) Fabrikaların bölgelere dağılımını belirlemek
D) Ülkenin nüfus miktarını belirlemek
E) Nüfusun meslek gruplarına dağılımını belirlemek
,
12.Aşağıdakilerden hangisi Nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörlerden birisidir
A) Sanayi B) Tarım C) Turizm D) Ulaşım E) Su durumu

13. Aşağıdaki durumların hangisinde, bir kaynak suyunun sıcaklığı yıl boyunca pek fazla değişmez
A) Yağmur ve kar sularıyla besleniyorsa
B ) Debisi yıl içinde azalıp çoğalıyorsa
C ) Orta enlemlerdeki bir bölgede yer alıyorsa
D ) Su, yerin derinliklerinden geliyorsa
E ) Taban suyu seviyesi yüksekse
14. Yanda sıcaklık ve yağış grafiği verilen iklim bölgesinin bitki ve toprak özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğrudur
Toprak Bitki örtüsü
A) Litosoller Tayga
B) Terra rossa Maki
C) Laterit Geniş yapraklı Orman
D) Podzol İğne yapraklı orman
E) Çernezyom Çayır

15. I- İğne yapraklı Ormanlar II- Geniş yapraklı Ormanlar
III- Karışık ormanlar IV- Dağ çayırları
Yukarda bitki kuşaklarının yükseltiye göre, aşağıdan yukarıya doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir
A) II-III-I-IV B) I-II-III-IV C) IV-I-III-II D) III-II-I-IV E) I-III-IV-II

16. “Orta kuşakta yarı kurak iklim bölgelerinde görülen seyrek ve cılız ot top luluklarıdır. Yıllık yağış miktarı 250-400 mm arasında olan yerlerde yaygındır. Yavşan otu,Sığır kuyruğu,Ada çayı en çok bilinenleridir.”
Yukarda bazı özellikleri verilen bitki topluluğu aşağıdakilerden hangisidir
A) Step(Bozkır) B) Çayır C) Savan D) Tundra E) Tayga

17. Günlük sıcaklık farkının fazlalığı ve donma - çözülme olaylarının sıklığı mekanik çözülmeyi hızlandırır.
Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde mekanik çözülmenin en az olması beklenir
A) Çöller B) Ekvatoral ormanlar C) Kutup altı bölgeler
D) Dağların yüksek kesimleri E) Orta kuşak karalarının iç kesimleri

18. Yanda sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.
Bu iklim bölgesinin iklim özellikleri, Toprak oluşumu ve bitki toplulukları hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır

A) Bitki örtüsü ormanlardır.
B) En fazla yağış son-bahar mevsimindedir.
C) En yüksek sıcaklık Temmuz dadır.(22°C)

D) Yıllık sıcaklık farkı çok fazla değildir. (yaklaşık15°C)
E) Toprak oluşumunda fiziksel çözülme çok yaygındır.
19. Mermer aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi ile aynı gurupta yer alır
A) Granit B) Bazalt C) Kum taşı D) Elmas E) Tabeşir

20. Hazar,Baykal,Aral gölleri oluşumlarına göre göllerden hangi gruptadır
A) Karstik B) Buzul C) Tektonik D) Volkanik E) Kıyı set

21. Yandaki Haritada numaralan dırılmış Okyanuslar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir
I II III
A) Atlas Hint Büyük
B) Büyük Atlas Hint
C) Hint Büyük Atlas
D) Atlas Büyük Hint
E) Büyük Hint Atlas
22. I.Yamaç kaynağı II.Karstik kaynak III.Gayzer kaynak
IV. Tabaka kaynağı V. Fay kaynağı
Yukarıdaki kaynaklardan hangisi ya da hangilerinin suları sıcaktır
A) Yalnızlll B) III ve V C) I, II ve lV D) II ve IV E) I, II ve III

23. Aşağıdakilerden hangisi bir gölün sularının tatlı, acı, tuzlu ve sodalı olmasında en az (dolaylı)etkili olan faktördür
A) Göl çevresinde görülen iklim özellikleri
B) Gölün bulunduğu zeminin yapısı
C) Gölün bulunduğu yerin ortalama yükseltisi
D) Gölün gideğeninin olup olmaması
E) Fazla akarsu ile beslenip beslenememe durumu

24. Yandaki haritada numaralandırılmış yerlerden hangi ikisinde aynı doğal bitki örtüsüne rastlanır
A) I ve II B) II ve III
C) III ve IV D) I ve IV
E) II ve V


25. Toplam nüfusu en fazla olan kıta aşağıdakilerden hangisidir
A) Asya B) Avrupa C) Afrika D) Avustralya E) K.Amerika

Not-Her sorunun doğru cevabı 4 puan olup süre 40dır. »kpss test, »2010 2011 7 SINIF MÜZİK YILLIK PLANI, »10 sınıf coğrafya topografya ve kayaçlar videolu ders anlatımı, »tarıh dersı 10 sınıf taşra ve eyalet yönetımı anlat, »dil ve anlatım11 sınıf ders kitabı cevapları, »lise sınıf arkadaşlarının mektuplaşmasına örnek, »özgün yayınevi matematik planı 3 sınıf, »11 sınıf inkılap tarihi etüt odası, »11 sınıf ingilizce workbook cevapları, »11 sınıf edebiyat yazılı soruları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

cevaplarını nerede bulabilirim çok acil yardımcı olursanız çok sevinirim

Yazan: aslı | Tarih: 2011-01-13 14:47:55