Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

12. sınıf türk edebiyatı 2:Dönem 1.Yazılı soruları

dogrukaynak Sınavlar-Yazılılar » 12. Sınıf Yazılı Sınav » 12. sınıf türk edebiyatı 2:Dönem 1.Yazılı soruları
Hit : 1532
Tarih : 29 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1315) :
(1)“Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, (2)"Hoşça bak ztına kim zübde-i lemsin sen
Minicik gövdeme yüklü kafdağı, Merdüm-i dîde-i ekvn olan demsin sen "
Bir zerreciğim ki , arş'' a gebeyim, Şeyh Galib
Dev sancılarımın budur kaynağı!” (3)“Evreni içinde gizleyen özneyim ben”
Necip Fazıl KISAKÜREK Hüseyin ATLANSOY

Üç metni muhteva(Konu) yönünden yönünden inceleyiniz.
Temalarını bulunuz,
Tema benzerliğinin sebebini açıklayınız.


“Uyandım baktım ki sabah
Güneş vurmuş içime
Kuşlara yapraklara dönmüşüm
Pır pır eder durur, bahar rüzgarında” dizelerinde Orhan Velinin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine kesinlikle örnek gösterilebilir(Doğru seçeneği gösteren harfi yuvarlak içine alıp karalayınız.)
A) Edebi sanatlara yer vermemesine
B) Nükteli bir söyleyişi yeğlemesine
C) Doğa betimlemesine başvurmasına
D) **çü ve uyağa öem vermemesine
E) Toplumsal sorunlara değinmesine

……………………………nin ilk şiirlerinde duygusal, bireysel, romantik bir tutumu vardır. Anlatımı lirik, dili durudur. Daha sonraki şiirleri asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleridir. O sıralarda etkilendiği gerçeküstücülerin şiirleri gibi ölçüsüz ve uyaksızdır. Geleneksel şiirle, edebi sanatlarla, şairanelikle, ölçü ve uyağın sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır. Her türlü sözcüğün şiire girebileceğini göstermiştir. Kimi şiirlerinde bir alay sezilir.

………………………….. dergisindeki yazarların temel düşünceleri, yazı dilini konuşma diline yaklaştırmaktı. Bu amaçla İstanbul ağzı örnek alındı. Tamlamalar sadeleştirildi; Türkçeleşmiş yabancı sözcüklere pek dokunulmadı. Bu yolla yepyeni, pırıl pırıl bir Türkçe doğdu. Böylece Osmanlıcadan ulusal dile bir geçiş sağlandı.

Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğruysa yanındaki boşluğa D, yanlışsa Y yazınız.
A) Hayriyye, 17. yy. şairlerinden Nabi''nin mesnevi biçiminde yazdığı, öğüt veren, didaktik bir eserdir. ( )
B) Cihannüma yazarı Ktip Çelebi, batılı anlamda bilime değer veren ilk düşünürlerimizdendir. ( )
C) Realizm ve Natüralizim roman ile hikyede, Pamasizm ise şiirde gerçekçilik demektir. ( )
D) H. Rahmi Gürpınar, tiyatro ve romanlarında Anadolu halkının törelerini, inanışlarını, dilini alaysamalı bir anlatımla vermiş Tanzimat dönemi yazarlarımızdandır. ( )
E) Cumhuriyet döneminde yetişen halk şairi şık Veysel''in şiirleri "Dostlar Beni Hatırlasın" adlı kitapta bir araya getirilmiştir. ( )


“Şiir, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş, çok yönlü bir yazardır. Daha çok sembolist akıma girebilecek, ahenkli ve orijinal hayallerle yüklü şiirler yazmıştır. Hikyelerinde insan ruhunun temeli saydığı bilinçaltına ve rüyalara geniş yer vermiştir. Romanlarında bu öğelerle birlikte, tarihsel, toplumsal konuları da ele almıştır.” Metninde tanıtılan yazar/şairin adını ve eserlerinden birinin adını yazınız.
Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğruysa yanındaki boşluğa D, yanlışsa Y yazınız.
A) Orhan Veli ve arkadaşları uyağı şiir için gerekli olmaktan çıkardılar. ( )
B) İkinci Yeni şairleri şiirde anlama değil, söyleyişe önem verdiler. ( )
C) Yedi Meşaleciler, "Sanat, sanat içindir." görüşüne bağlı kaldılar. ( )
D) Toplumsal Gerçekçiler, özellikle köye ve köylü sorunlarına yöneldiler.( )
E) Beş Hececiler, şiirlerini sanatlı bir söy*leyişle oluşturmuşlardır. ( )“ I. Yedi Meşaleciler, Verlaine, Mallerme, Baudelaire gibi Fransız şairlerini önek almıştır.
II. Yedi meşaleciler, hece ölçüsünü kullanmışlar; ancak şiirimize biçim bakımından bir yenilik getirememişlerdir.
III. Garip şiiri temsilcileri , konuşma dilinin doğallığından yararlanmışlardır.
IV. İkinci Yeniler, ahlak, erdem, dürüstlük gibi konuları topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak görmüşlerdir.
V. Cumhuriyet döneminde aruz tümüyle bırakılmış, halk şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır. “
Yukarıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardırBularak bilginin doğrusunu aşağıya yazınız.
“Edip Cansever, ………………………..………….; Orhan Veli, …………………………………………… edebi topluluğu içinde bulunmuşlardır. Cümlesindeki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.


“Sanki ben upuzun bir hikye
En okunmadık yerlerimle” mısralarını ait olduğu edebi akımın özelliklerini düşünerek sizde uyandırdığı çağrışımlardan yararlanarak anlamlandırınız.

CEVAP ANAHTARI

(1)“Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, (2)"Hoşça bak ztına kim zübde-i lemsin sen
Minicik gövdeme yüklü kafdağı, Merdüm-i dîde-i ekvn olan demsin sen "
Bir zerreciğim ki , arş'' a gebeyim, Şeyh Galib
Dev sancılarımın budur kaynağı!” (3)“Evreni içinde gizleyen özneyim ben”
Necip Fazıl KISAKÜREK Hüseyin ATLANSOY

Üç metni muhteva(Konu) yönünden yönünden inceleyiniz.
Temalarını bulunuz,
1, 2, 3. Metinlerin teması “insan alemin özüdür ya da alemin özü insanda gizlidir. Her bireysel varlık, bütün dünya ve tanrının bir aynası gibidir; veya her biri kendi tarzında bütün kinatı ifade etmektedir” Şeklinde söylenebilir.

Tema benzerliğinin sebebini açıklayınız.
Bu benzerliğin sebebi “şairlerin geleneğin(Divan Şiiri ve Tasavvuf Düşüncesinin) etkisini şiirlerine yansıtmasıdır.” denebilir

“Uyandım baktım ki sabah
Güneş vurmuş içime
Kuşlara yapraklara dönmüşüm
Pır pır eder durur, bahar rüzgarında” dizelerinde Orhan Velinin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine kesinlikle örnek gösterilebilir(Doğru seçeneği gösteren harfi yuvarlak içine alıp karalayınız.)
A) Edebi sanatlara yer vermemesine
B) Nükteli bir söyleyişi yeğlemesine
C) Doğa betimlemesine başvurmasına
D) **çü ve uyağa öem vermemesine
E) Toplumsal sorunlara değinmesine

Orhan VELİnin ilk şiirlerinde duygusal, bireysel, romantik bir tutumu vardır. Anlatımı lirik, dili durudur. Daha sonraki şiirleri asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleridir. O sıralarda etkilendiği gerçeküstücülerin şiirleri gibi ölçüsüz ve uyaksızdır. Geleneksel şiirle, edebi sanatlarla, şairanelikle, ölçü ve uyağın sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır. Her türlü sözcüğün şiire girebileceğini göstermiştir. Kimi şiirlerinde bir alay sezilir.

Genç Kalemler dergisindeki yazarların temel düşünceleri, yazı dilini konuşma diline yaklaştırmaktı. Bu amaçla İstanbul ağzı örnek alındı. Tamlamalar sadeleştirildi; Türkçeleşmiş yabancı sözcüklere pek dokunulmadı. Bu yolla yepyeni, pırıl pırıl bir Türkçe doğdu. Böylece Osmanlıcadan ulusal dile bir geçiş sağlandı.

Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğruysa yanındaki boşluğa D, yanlışsa Y yazınız.
A) Hayriyye, 17. yy. şairi Nabi''nin mesnevi biçiminde yazdığı, öğüt veren, didaktik bir eserdir. ( D )
B) Cihannüma yazarı Ktip Çelebi, batılı anlamda ilme değer veren ilk düşünürlerimizdendir. ( D )
C) Realizm ve Natüralizim roman ile hikyede, Pamasizm ise şiirde gerçekçilik demektir. ( D )
D) H. Rahmi Gürpınar, tiyatro ve romanlarında Anadolu halkının törelerini, inanışlarını, dilini alaylı bir anlatımla vermiş Tanzimat dönemi yazarlarımızdandır. ( Y )
E) Cumhuriyet döneminde yetişen halk şairi şık Veysel''in şiirleri "Dostlar Beni Hatırlasın" adlı kitapta bir araya getirilmiştir. ( D )

“Şiir, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş, çok yönlü bir yazardır. Daha çok sembolist akıma girebilecek, ahenkli ve orijinal hayallerle yüklü şiirler yazmıştır. Hikyelerinde insan ruhunun temeli saydığı bilinçaltına ve rüyalara geniş yer vermiştir. Romanlarında bu öğelerle birlikte, tarihsel, toplumsal konuları da ele almıştır.” Metninde tanıtılan yazar/şairin adını ve eserlerinden birinin adını yazınız.

Ahmet Hamdi TANPINAR- Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Şiirler, Yağmur…

Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğruysa yanındaki boşluğa D, yanlışsa Y yazınız.
A) Orhan Veli ve arkadaşları uyağı şiir için gerekli olmaktan çıkardılar. ( D )
B) İkinci Yeni şairleri şiirde anlama değil, söyleyişe önem verdiler. ( D )
C) Yedi Meşaleciler, "Sanat, sanat içindir." görüşüne bağlı kaldılar. ( D )
D) Toplumsal Gerçekçiler, özellikle köye ve köylü sorunlarına yöneldiler.( Y )
E) Beş Hececiler, şiirlerini sanatlı bir söy*leyişle oluşturmuşlardır. ( D )“ I. Yedi Meşaleciler, Verlaine, Mallerme, Baudelaire gibi Fransız şairlerini önek almıştır.
II. Yedi meşaleciler, hece ölçüsünü kullanmışlar; ancak şiirimize biçim bakımından bir yenilik getirememişlerdir.
III. Garip şiiri temsilcileri , konuşma dilinin doğallığından yararlanmışlardır.
IV. İkinci Yeniler, ahlak, erdem, dürüstlük gibi konuları topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak görmüşlerdir.
V. Cumhuriyet döneminde aruz tümüyle bırakılmış, halk şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır. “
Yukarıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardırBularak bilginin doğrusunu aşağıya yazınız.

IV. Cümlede verilen bilgi yanlıştır. Doğrusu Şöyle olmalıdır-”İkinci Yeniler, ahlak, erdem, dürüstlük gibi konuları topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak görmemişlerdir”“Edip Cansever, İkinci Yeni ; Orhan Veli, Birinci Yeni (Garip) edebi topluluğu içinde bulunmuşlardır. Cümlesindeki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.


“Sanki ben upuzun bir hikye
En okunmadık yerlerimle” mısralarını ait olduğu edebi akımın özelliklerini düşünerek sizde uyandırdığı çağrışımlardan yararlanarak anlamlandırınız.

“Umutsuzlar Parkı şiirindeki dizelerde, şair kendisini uzun bir hikyeye benzetmiştir. Bu hikyenin bulunduğu kitabın okunmayan yerlerindeki hikye şairin anlatmak istediği şeydir. Uzak çağrışımlar açısından ise şair, hikye yerine insanı koymuş olabilir, insan, dünyaya düştüğünden beri dünyayı anlama çabasındadır, insan, bütünü anlama çabasında bazı yerleri anlayamaya bilir.” »2008 kpss soRULARI, »KPSS SORULARI 2008, »2010 2011 7 SINIF MÜZİK YILLIK PLANI, »10 sınıf coğrafya topografya ve kayaçlar videolu ders anlatımı, »tarıh dersı 10 sınıf taşra ve eyalet yönetımı anlat, »lise sonrası kpss 2009 soruları, »dil ve anlatım11 sınıf ders kitabı cevapları, »lise sınıf arkadaşlarının mektuplaşmasına örnek, »özgün yayınevi matematik planı 3 sınıf, »2008 kpss sınav soruları ve cevapları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.