Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

1. DÖNEM 1YAZILI SORULARI ..

dogrukaynak Sınavlar-Yazılılar » 11. Sınıf Yazılı Sınav » 1. DÖNEM 1YAZILI SORULARI ..
Hit : 1491
Tarih : 29 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1350) :
1- Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri doldurunuz ( 15p )
a- Sanatsal metinlerde mesaj …………………. verilir, öğretici metinlerde ……………….verilir.( 4 p )

b – sözcükler, öğretici metinlerde genel olarak …………….. anlamda kullanılır.( 2 p )

c– Dilekçe, üst makamlara ………………… ,alt makamlara ……………., eşit makamlara ise ……………………….. şeklinde yazılarak sonlandırılır.(5p)

d– Anlatımım gereksiz söz ve ek tekrarlarıyla engele uğramadan rahatça sağlanmış olmasına ……---. adı verilir.( 2 p )

e – İş mektuplarında daha çok …………………….…. .. anlatım türü kullanılır.( 2 p )

2 . Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız ( 10 p )

a – ( ) Tiyatro ve sempozyum sözlü anlatım türüdür.
b – ( ) Anlatmaya dayalı metinlerde anlatım kurmacadır
c- ( ) İş mektuplarında başlığa mektubun çıktığı kurumun adı yazılır
d – (….)Mektuplarda isim ve imza sol alt köşeye yazılır.
e – ( ) Nurullah Ataçın “Hac Yolunda” adlı eseri mektup şeklinde yazılmıştır.

3 – Öğretici metinlerle sanatsal metinlerin benzer ve farklı yanlarını beş madde ile açıklayınız ( 10 p )


4- Aşağıdaki mektubun yazılış amacını belirterek ne tür mektup olduğunu açıklayınız ( 7 p. )


Kızıma Mektup
Beni yalnız sanıyorsan,Müjde,sana şaşarım
Ben seninle uzakta da gayet yakınım.
Bazen içim solup söner, ne yapalım gönül bu.
Lkin hemen silkinirim, köpürürüm, taşarım


Bir insanı insan eden,içindeki cevherdir.
Ne göğsünün iğnesidir, ne boynunun tilkisi
Görüyorsun zaman her gün neler yazıp bozuyor
Bir elinde tebeşir, bir elinde silgisi
F. Ahmet AYKAÇ

5- İkinci dörtlükte “ cevher “sözü ile anlatılmak istenen nedir ilk iki mısradan da yararlanarak şairin nasıl bir insanlık anlayışına sahip olduğunu açıklayınız. ( 8 p


6 - Aşağıdaki dörtlükte bulunan ses olaylarını sözcükler üzerinde gösteriniz ( 10 p. )
Ölürsem yazıktır sana kanmadan
Kollarım boynunda halkalanmadan
Bir günüm geçmiyor seni anmadan
Derdine katlandım hiç usanmadan “


7 - Edebi mektupların özelliklerini yazınız ( 10 p )

8 - Mektup biçiminde yazılmış “ Tahrib-i Harabat” adlı eserin türünü ve yazarını yazınız ( 5 p. )

9 - – Aşağıdaki cümlelerde bulunan anlatım bozukluğunun sebebini belirterek cümlelerin doğru biçimini yazınız ( 10 p. )

Özel ve devlet okulunda okuyan öğrenciler girebilir bu sınava
Çağımızın en önemli ke şiflerinden biri de internettir

10 - Bir matbaa okulunuza mezuniyet yıllığınızı basmayı teklif etmiştir Bu matbaaya bir cevap mektubu yazınız ( 15p )


 »2008 kpss soRULARI, »KPSS SORULARI 2008, »lise sonrası kpss 2009 soruları, »2008 kpss sınav soruları ve cevapları, »11 sınıf edebiyat yazılı soruları, »8 sınıf fen ve teknoloji 1 ünite ile ilgili değerlendirme soruları, »geçmiş kpss lise soruları 2009, »dil anlatım yazılı soruları 11 sınıf, »2008kpss soruları, »2009 kpss soruları ortaöğretim,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.