Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Almanca 10-almancada sayılar

dogrukaynak Ödev-Ders » Almanca » Almanca 10-almancada sayılar
Hit : 2136
Tarih : 20 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1443) :
binler falan karışık ya
100 -hundert (hundert)

100 Almancada “hundert” demektir.200-300-400 vs sayıları ise “hundert” kelimesinin önüne 2-3-4 vs. sayıları yazmakla oluşur.
örneğin:

200 -zwei hundert (svay hundert) (iki – yüz)
300 -drei hundert (dray hundert) (üç – yüz)
400 -vier hundert (fi:ır hundert) (dört – yüz)
500 -fünf hundert (fünf hundert) (beş – yüz)
600 -sechs hundert (zeks hundert) (altı – yüz)
700 -eben hundert (zi:bın hundert) (yedi – yüz)
800 -acht hundert (aht hundert) (sekiz – yüz)
900 -neun hundert (noyn hundert) (dokuz – yüz)

Fakat, örneğin 115 veya 268 veya bu şekilde herhangi bir yüzlü sayı yazılmak istenirse, bu defa önce yüzlü sayı daha sonra birler ve onlar basamağını yazarız.
Örnekler:
100 -hundert
101 -hundert eins
102 -hundert zwei
103 -hundert drei
104 -hundert vier
105 -hundert fünf
.
.
.
.
110 -hundert zehn (yüz ve on)
111 -hundert elf (yüz ve onbir)
112 -hundert zwölf (yüz ve oniki)
113 -hundert dreizehn (yüz ve onüç)
114 -hundert vierzehn (yüz ve ondört)
.
.
.
120 -hundert zwanzig (yüz ve yirmi)
121 -hundert ein und zwanzig (yüz ve yirmibir)
122 -hundert zwei und zwanzig (yüz ve yirmiiki)
150 -hundert füfzig (yüz ve elli)
201 -zwei hundert eins (iki yüz ve bir)
210 -zwei hundert zehn (iki yüz ve on)
225 -zwei hundert fünf und zwanzig (iki yüz ve yirmibeş)
350 -drei hundert fünfzig (üç yüz ve elli)
598 -fünf hundert acht und neunzig (beş yüz ve doksansekiz)
666 -sechs hundert sechs und sechzig (altı yüz ve atmışaltı)
999 -neun hundert neun und neunzig (dokuz yüz ve doksandokuz)
1000 -tausend (tauzınd)

Binli sayılar da aynı şekilde yüzlü sayılar gibi yapılır.

2000 -zwei tausend
3000 -drei tausend
4000 -vier tausend
5000 -fünf tausend
6000 -sechs tausend
7000 -eben tausend
8000 -acht tausend
9000 -neun tausend
10000 -zehn tausend

Burada onbin,oniki bin,onüç bin,ondört bin…….
sayılarını ifade ederken gördüğünüz gibi işin içine iki basamaklı sayılar ve bin sayısı girdi.Burada da önce iki basamaklı sayımızı ve sonra bin sözcüğünü getirerek sayımızı elde ediyoruz.

11000 -elf tausend
12000 -zwölf tausend
13000 -dreizehn tausend
14000 -vierzehn tausend
15000 -fünfzehn tausend
16000 -sechzehn tausend
17000 -ebzehn tausend
18000 -achtzehn tausend
19000 -neunzehn tausend
20000 -zwanzig tausend

Şimdi çeşitli örneklerle devam edelim:

21000 -ein und zwanzig tausend (yirmibir-bin)
22000 -zwei und zwanzig tausend (yirmiiki-bin)
23000 -drei und zwanzig tausend (yirmiüç-bin)
30000 -dreißig tausend (otuz-bin)
35000 -fünf und dreißig tausend (otuzbeş-bin)
40000 -vierzig tausend (kırk-bin)
50000 -fünfzig tausend (elli-bin)
58000 -acht und fünfzig tausend (ellisekiz-bin)
60000 -sechzig tausend (atmış-bin)
90000 -neunzig tausend (doksan-bin)
100000 -hundert tausend (yüz-bin)

Yüzbinli ifadelerde de sistem aynı.
110000 -hundert zehn tausend (yüzon-bin)
120000 -hundert zwanzig tausend (yüzyirmi ve bin)
200000 -zwei hundert tausend (ikiyüz ve bin)
250000 -zwei hundert fünfzig tausend (ikiyüzelli ve bin)
500000 -fünf hundert tausend (beşyüz ve bin)
900000 -neun hundert tausend (dokuzyüz ve bin)
Buraya kadar öğrendiklerimizi şöyle bir toparlayacak olursak şöyle bir genellemeyle diyebiliriz ki;
İki basamaklı sayılar yazılırken önce birinci basamağı sonra ikinci basamağı aralarına und sözcüğü getirilerek yazılıyordu.
Üç basamaklılarda ise örneğin yüz beş (105) sayısı önce yüz sonra beş sayısı getirilerek yazılır.Yüz yirmi sayısı ise önce yüz ve sonra yirmi sayıları yazılarak oluşturulur.Binli sayılarda da örneğin üç bin (3000) sayısı önce üç ve sonra bin yazılarak oluşturulur. Bin üç sayısı ise önce bin sonra üç yazılarak oluşturulur.3456 (üç bin dört yüz elli altı) sayısı ise önce üçbin sonra, dört yüz ve sonra da elli altı yazılarak oluşturulur.
Daha büyük sayılar da aynı şekilde önce büyük basamaktan başlanarak yazılırlar.
Bir sonraki dersimizde bu konuya ait pek çok örnekler yapacağız.
Bu konuya ait ne kadar çok alıştırma yapılırsa hem öğrenmesi ve akılda kalması açısından, hem de sayıları daha çabuk Türkçe ve Almancaya çevirebilmeniz açısından o kadar çok iyi neticeler alınır.

NOT-hundert sözcüğü (yüz), “ein hundert” olarak da kullanılabilir.
İkisine de rastlayabilirsiniz.

DERS 5 (SAYILAR DEVAM)

Geçen derslerimizde sayılar konusunu incelemiştik.
Bu dersimizde sayılar ile ilgili bir çok örneğe yer verecek ve bu konuyu iyice pekiştirmenizi sağlayacağız.
Öncelikle küçük sayıları tekrar hatırlayalım ve ardından daha büyük ve karmaşık sayıları da ele alalım.
8-acht

9-neun

18-achtzehn

19 -neunzehn

20 -zwanzig

38 -acht und dreißig

39 -neun und dreißig

99 -neun und neunzig

100 -hundert (veya ein hundert)

108 -hundert acht

110 -hundert zehn

200 -zwei hundert

220 -zwei hundert zwanzig

225 -zwei hundert fünf und zwanzig

255 -zwei hundert fünf und fünfzig

987 -neun hundert eben und achtzig

999 -neun hundert neun und neunzig

1000 -tausend (veya ein tausend)

1005 -tausend fünf

5000 -fünf tausend

1008 -tausend acht

8000 -acht tausend

1100 -tausend hundert (veya ein tausend ein hundert)

1111 -tausend hundert elf (veya-ein tausend ein hundert elf)

1115 -tausend hundert fünfzehn

1120 -tausend hundert zwanzig

1234 -tausend zwei hundert vier und dreißig

4321 -vier tausend drei hundert ein und zwanzig

9516 -neun tausend fünf hundert sechzehn

10000 -zehn tausend

10001 -zehn tausend eins

10005 -zehn tausend fünf

50000 -fünfzig tausend

50005 -fünfzig tausend fünf

50055 -fünfzig tausend fünf und fünfzig

50123 -fünfzig tausend hundert drei und zwanzig

50498 -fünfzig tausend vier hundert acht und neunzig

54321 -vier und fünfzig tausend drei hundert ein und zwanzig

12345 -zwölf tausend drei hundert fünf und vierzig

98765 -acht und neunzig tausend eben hundert fünf und sechzig

100000 -hundert tausend (veya ein hundert tausend)

100004 -hundert tausend vier

400000 -vier hundert tausend

400400 -vier hundert tausend vier hundert

404000 -vier hundert vier tausend

440000 -vier hundert vierzig tausend

444444 -vier hundert vier und vierzig tausend vier hundert vier und
vierzig

123456 -hundert drei und zwanzig tausend vier hundert sechs und fünfzig

987654 -neun hundert eben und achtzig tausend sechs hundert vier und fünfzig

742683 -eben hundert zwei und vierzig tausend sechs hundert drei und achtzig

999999 -neun hundert neun und neunzig tausend neun hundert neun und neunzig


 »10 sınıf almanca ders notları, »10 sınıf almanca konu anlatımı, »almanca saatler,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.