Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Almanca 9-Almanca'da Sayılar(ORDİNALZAHLEN)

dogrukaynak Ödev-Ders » Almanca » Almanca 9-Almanca'da Sayılar(ORDİNALZAHLEN)
Hit : 2544
Tarih : 20 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1677) :
ALMANCA SAYILAR İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bir önceki dersimizde 0-100 arasındaki sayıları incelemiştik. Şimdi 100′den sonraki sayılarla devam edecek ve sonraki dersimizde de bir çok örnek yapacağız. Sayılarla ilgili bir kaç özel durum ve daha ileri bilgileri sayı sıfatları konusunda inceleyeceğiz. Burada belirmek istediğimiz nokta şudur; Normalde sayılar bitişik olarak yazılırlar fakat biz burada daha rahat kavranabilmesi için sayıları ayrı ayrı yazmayı tercih ettik. Şimdi 100′den itibaren başlayalım:

100 -hundert (hundert)

100 Almancada “hundert” demektir.200-300-400 vs sayıları ise “hundert” kelimesinin önüne 2-3-4 vs. sayıları yazmakla oluşur. örneğin:

200 -z i hundert (svay hundert) (iki - yüz)

300 -drei hundert (dray hundert) (üç - yüz)

400 -vier hundert (fi:ır hundert) (dört - yüz)

500 -fünf hundert (fünf hundert) (beş - yüz)

600 -sechs hundert (zeks hundert) (altı - yüz)

700 - ben hundert (zi:bın hundert) (yedi - yüz)

800 -acht hundert (aht hundert) (sekiz - yüz)

900 -neun hundert (noyn hundert) (dokuz - yüz)

Fakat, örneğin 115 veya 268 veya bu şekilde herhangi bir yüzlü sayı yazılmak istenirse, bu defa önce yüzlü sayı daha sonra birler ve onlar basamağını yazarız.

Örnekler:

100 -hundert

101 -hundert eins

102 -hundert z i

103 -hundert drei

104 -hundert vier

105 -hundert fünf
.
.
.
.
110 -hundert zehn (yüz ve on)

111 -hundert elf (yüz ve onbir)

112 -hundert zwölf (yüz ve oniki)

113 -hundert dreizehn (yüz ve onüç)

114 -hundert vierzehn (yüz ve ondört)
.
.
.
120 -hundert zwanzig (yüz ve yirmi)

121 -hundert ein und zwanzig (yüz ve yirmibir)

122 -hundert z i und zwanzig (yüz ve yirmiiki)

150 -hundert füfzig (yüz ve elli)

201 -z i hundert eins (iki yüz ve bir)

210 -z i hundert zehn (iki yüz ve on)

225 -z i hundert fünf und zwanzig (iki yüz ve yirmibeş)

350 -drei hundert fünfzig (üç yüz ve elli)

598 -fünf hundert acht und neunzig (beş yüz ve doksansekiz)

666 -sechs hundert sechs und sechzig (altı yüz ve atmışaltı)

999 -neun hundert neun und neunzig (dokuz yüz ve doksandokuz)

1000 -tausend (tauzınd)

Binli sayılar da aynı şekilde yüzlü sayılar gibi yapılır;

2000 -z i tausend

3000 -drei tausend

4000 -vier tausend

5000 -fünf tausend

6000 -sechs tausend

7000 - ben tausend

8000 -acht tausend

9000 -neun tausend

10000 -zehn tausend

Burada onbin,oniki bin,onüç bin,ondört bin……. sayılarını ifade ederken gördüğünüz gibi işin içine iki basamaklı sayılar ve bin sayısı girdi.Burada da önce iki basamaklı sayımızı ve sonra bin sözcüğünü getirerek sayımızı elde ediyoruz.

11000 -elf tausend

12000 -zwölf tausend

13000 -dreizehn tausend

14000 -vierzehn tausend

15000 -fünfzehn tausend

16000 -sechzehn tausend

17000 -ebzehn tausend

18000 -achtzehn tausend

19000 -neunzehn tausend

20000 -zwanzig tausend

Şimdi çeşitli örneklerle devam edelim:
21000 -ein und zwanzig tausend (yirmibir-bin)

22000 -z i und zwanzig tausend (yirmiiki-bin)

23000 -drei und zwanzig tausend (yirmiüç-bin)

30000 -dreißig tausend (otuz-bin)

35000 -fünf und dreißig tausend (otuzbeş-bin)

40000 -vierzig tausend (kırk-bin)

50000 -fünfzig tausend (elli-bin)

58000 -acht und fünfzig tausend (ellisekiz-bin)

60000 -sechzig tausend (atmış-bin)

90000 -neunzig tausend (doksan-bin)

100000 -hundert tausend (yüz-bin)

Yüzbinli ifadelerde de sistem aynı;

110000 -hundert zehn tausend (yüzon-bin)

120000 -hundert zwanzig tausend (yüzyirmi ve bin)

200000 -z i hundert tausend (ikiyüz ve bin)

250000 -z i hundert fünfzig tausend (ikiyüzelli ve bin)

500000 -fünf hundert tausend (beşyüz ve bin)

900000 -neun hundert tausend (dokuzyüz ve bin)

Buraya kadar öğrendiklerimizi şöyle bir toparlayacak olursak şöyle bir genellemeyle diyebiliriz ki; İki basamaklı sayılar yazılırken önce birinci basamağı sonra ikinci basamağı aralarına und sözcüğü getirilerek yazılıyordu. Üç basamaklılarda ise örneğin yüz beş (105) sayısı önce yüz sonra beş sayısı getirilerek yazılır.Yüz yirmi sayısı ise önce yüz ve sonra yirmi sayıları yazılarak oluşturulur.Binli sayılarda da örneğin üç bin (3000) sayısı önce üç ve sonra bin yazılarak oluşturulur. Bin üç sayısı ise önce bin sonra üç yazılarak oluşturulur.3456 (üç bin dört yüz elli altı) sayısı ise önce üçbin sonra, dört yüz ve sonra da elli altı yazılarak oluşturulur. Daha büyük sayılar da aynı şekilde önce büyük basamaktan başlanarak yazılırlar. Bir sonraki dersimizde bu konuya ait pek çok örnekler yapacağız. Bu konuya ait ne kadar çok alıştırma yapılırsa hem öğrenmesi ve akılda kalması açısından, hem de sayıları daha çabuk Türkçe ve Almancaya çevirebilmeniz açısından o kadar çok iyi neticeler alınır. NOT-hundert sözcüğü (yüz), “ein hundert” olarak da kullanılabilir. İkisine de rastlayabilirsiniz.

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.
Benzer Belgeler