Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Birleşik Fiiller

dogrukaynak Ödev-Ders » Dil ve Anlatım » Birleşik Fiiller
Hit : 747
Tarih : 11 Ocak 2016 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (2/622) :
İki veya daha fazla sözün bir araya gelerek kendi anlamlarından farklı bir anlam verecek ve bir hareketi karşılayacak biçimde kalıplaşmasıyla oluşan fiillerdir. Yapılışına göre üç grupta incelenebilir:a. Yardımcı Fiille Yapılan Bileşik FiillerBir yardımcı fiille ondan önce gelen adsoylu bir sözcükten oluşur. Yardımcı fiil olarak “etmek, olmak, eylemek, kılmak” gibi fiiller kullanılır.Etmek“Bu olay beni çok tedirgin etti.”“Gelmeden önce mutlaka telefon ederdi.”“Akş+++i yemek beni rahatsız etti.”“Her şey yoluna girer, biraz sabret.”cümlelerinde altı çizili sözler bileşik fiildir. Bu fiillerde daha çok isim görevindeki sözcüğün anlamı hakimdir.“Etmek” yardımcı eylemi bazı cümlelerde kendi anlamında da kullanılabilir.“Bu ev söylendiği kadar etmez.”cümlesinde “etmek” eylemi “değer, tutar” anlamında kullanılmıştır.Bazen “etmek” yardımcı fiiliyle isim arasına başka sözcükler girebilir.“Çok ağır işler yüklendi sırtına, ama şikayet bile etmedi adam.”Bu tür fiillerde isim soylu sözcük çoğu zaman çekim eki alamaz. Ancak bazen istisnalar görülebilir.“Hele bir dediğini yapma, sana ne işler eder görürsün.” cümlesinde “işler” sözcüğü çoğul eki almıştır.Olmak“Adam birden ortalıktan yok oldu.”“Soğukta uzun süre kalınca hasta olmuş.”“Konuşmacının sözlerine herkes mest oldu.”“Bu küçük odaya iki gündür hapsolduk sanki.”cümlelerinde altı çizili eylemler bileşik eylemdir.“Kardeşim bu yıl doktor olacak.”cümlesinde “olmak” eylemi meslek bildirmiş. Bu tür kullanımlarda da bileşik fiil yapmıştır.“Olmak” yardımcı eylemi kendi anlamında da kullanılabilir.“Benim de bazen hayallere daldığım olmuştur.”“Olmak” fiilinin bileşik eylem yapıp yapmadığını anlamak için onu kendinden önceki sözcükle kullanabiliriz. Örneğin “doktor olmak” anlamlı bir fiildir de “daldığım olmak” anlamlı değildir.Bunların dışında kullanılan “eylemek, kılmak” gibi yardımcı eylemler günümüzde yerlerini “etmek” eylemine bırakmışlardır.Seyreyledim eşkal-i hayatıBen havz-ı hayalin sularındadizelerinde altı çizili eylem “eylemek” yardımcı eylemiyle yapılan bir bileşik eylemdir.“Sözü etkili kılmak için sözcükleri iyi seçmek gerekir.”cümlesindeki “etkili” sözcüğü de “kılmak” yardımcı eylemiyle yapılmıştır.b. Kurallı Bileşik FiillerBunlar belli kurallara göre yapılan ve her birinin özel bir adla karşılandığı fiillerdir. Yardımcı eylemden önce bir fiil unsurunun getirilmesiyle yapılır. Dört grupta incelenir.Yeterlik FiiliYapmaya gücü yetmek anlamında olan bu fiilin yapılışı “fiil + a(e) + bilmek” şeklindedir.“Kapıyı biraz açabilir miyiz?”“Sizinle ben de gelebilirim.”cümlelerinde altı çizili fiiller yeterlik fiilleridir. Bu fiilin olumsuzunda yardımcı eylem tamamen ortadan kalkar.“Soruyu kimse çözemedi.”“Çok aradım, ama bulamadım.”cümlelerinde altı çizili sözcükler yeterlik fiilinin olumsuz şekilleridir. Görüldüğü gibi yardımcı eylem yoktur. Fiile “-ama-, -eme-” şeklinde bir ek getirilerek oluşturulmuştur.Bazen bir fiile yeterlik fiilinin hem olumlu hem olumsuz şekilleri getirilebilir.“Bu soruyu o da çözemeyebilir.”Tezlik fiiliAnlamında bir çabukluk ifadesi olan tezlik fiilinin yapılışı “fiil + ı (i, u, ü) + vermek” şeklindedir.“O kadar soruyu bir saatte çözüverdi.”“Şu paketleri üçüncü kata çıkarıver.”cümlelerinde altı çizili fiiller tezlik fiilidir. Bu fiilin olumsuzu, az da olsa kullanılır:“O kadar bekledim, bana bir mektup bile yazıvermedin.”Olumsuz bir fiilin tezlik fiili olması durumunda ise, fiil “vazgeçme, bırakma” anlamları verir:“Adamın üzerine fazla gitmeyin, sonra bir daha gelmeyiverir.”


Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.
Benzer Belgeler