Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Cevaplı Test ~

dogrukaynak Ödev-Ders » Biyoloji » Cevaplı Test ~
Hit : 2216
Tarih : 08 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2011) :
1.Bir insanın soluk alması aşağıdakilerden hangisi en son gerçekleşir?
A)akciğerin temiz hava ile dolmasi
B)kaburga kaslarının kasılması
C)diyafram kasının düzleşmesi
D)akciğerin hacminin artması
Cevap:A

2.Solunum sisteminin ilk organı olan burun tarafından,hangisi yapılmaz?
A)havanın ısıtılması
B)havanın süzülmesi
C)havanın kokusunun alınması
D)havadaki oksijenin kana geçirilmesi
Cevap: D

3.Yutağın solunumdaki görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)alınan havanın kokusunu belirlemek
B)alınan havayı nefes borusuna geçirmek
C)alınan havayı süzmek
D)havanın,akciğerlere doğru çekilmesini sağlamak
Cevap:B

4.Sigara etkisiyle oluşan hastalıklara,aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?
A)kalp yetmezliği B)akciğer kanseri
C)hepatit B D)kangren
Cevap:C

5.Akciğerlerin çevresindeki plevra zarının görevi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)havayı kana geçirmek
B)akciğeri dış etkilerden korumak
C)akciğerin aşırı şişmesini önlemek
D)alveollerioluşturmak
Cevap:B

6.Nefes verme olayında,aşağıda verilen maddelerden hangilerinin kandaki miktarı azdır?
I.alyuvar
II.karbondioksit
III.su
A)yalnız II B)I ve II
C)I ve III D)II ve III
Cevap: D

7.Geceleri,yatak odasıda bitki bulundurulmasının sakıncalı olmasının nedeni,aşğıdakilerden hangisidir?
A)bitkinin karbondioksit üretmesi
B)bitkinin zararlı ışınlar yayması
C)bitkinin oda sıcaklığını yükseltmesi
D)bitkinin oksijen üretmesi
Cevap:A

8.Kandaki artıkların böbreklerden atılmasının gerçekleştiği yer,aşağıdakilerden hangisidir?
A)atar damar üzerinde
B)nefronlar üzerinde
C)idrar kanalında
D)havuzcukta
Cevap:B

9.Böbrekteki kanın süzülmesi sonucu oluşan idrarın yapısında,aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A)su ve mineral B)madensel tuz
C)vitamin D)protein
Cevap: D

10.Böbrekler ile ilgili olarak,aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)böbreklerden,kandaki suyun fazlası dışarı atılır
B)böbreğin çalışması hormanlar ile düzenlenir
C)vücut dışına atılacak maddeler,kalpten böbreğe toplar damarlarla getirlir
D)böbreğin en küçük görev birimine nefron denir
Cevap:C

11.Aşağıda verilenlerden hangis,boşaltıma yardımcı olan olaylardan birisi değildir?
A)terlemenin ypılması
B)zehirli maddelerin karaciğerde etkisiz hale getirilmesi
C)zararlı gazların nefesle dışarı atılması
D)sindirim atıklarının dışarı atılması
Cevap: D

12.Dişlerde üreme hücrelerinin oluşturulduğu yer,aşağıdakilerden hangisidir?
A)yumurtalık B)yumurta kanalı
C)döl yatağı D)testisler
Cevap:A

13.Erkek üreme organının,oluşturduğu üreme hücrelerine ne ad verilir?
A)yumurta B)spor
C)sperm D)polen
Cevap:C

14.Üreme organlarının büyümesini ve üreme hücrelerini üretmeye başlamasını sağlayan düzenleyici hormonları,aşağıdaki salgı bezlerinden hangisi salgılar?
A)hipofiz bezi B)tirioid bezi
C)böbrek üstü bezi D)pankreas bezi
Cevap:A

15.İnsanda erkek ve dişi üreme hücreleri,aşağıdaki yaşam dönemlerin hangisinden itibaren üretilmeye başlanır?
A)doğumdan itibaren
B)yürümeye başladıktan sonra
C)ergenlikten itibaren
D)olgunluk dönemine ulaşınca
Cevap:C

16.Erkek ve dişi üreme hücreleri arasında,aşağıdakilerden hangisi ortak olarak görülür?
A)hücrelerin görünümü
B)hücrelerin oluşturma şekli
C)hücrelerin büyüklüğü
D)hücrelerin hareket yeteneği taşıması
Cevap:B

17.Aşağıda verilen hormon çeşitlerinden,vücuttaki bütün doku ve organların yapı ve çalışmasını etkileyebilir?
A)eşey hormonu B)büyüme
C)adrenalin D)kalsitonin
Cevap:B

18.Aşağıda verilenlerden hangileri,hormonlar yardımıyla gerçekleşir?
I.vücut organlarının yaşa uygun şekilde büyümesi
II.sıcak bir cisme el sürüldüğünde,elin hemen geri çekilmesi
III.ilkbaharda,ağaçların aynı zamanda çiçek ve yaprak açması
A)yalnız I B)I ve II
C)I ve III D)I,II ve III
Cevap:C

19.Hem iç salgı hem d dış salgı yapabilen salgı bezi,aşağıdakilerden hangisidir?
A)pankreas B)hipofiz
C)tiroid D)böbrek üstü
Cevap:A

20.Hormonların inan vücudundaki etkileriyle ilgili olarak,aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)sinir sisteminin yapı ve çalışmasını kontrol eder
B)vücudun su,mineral oranını ayrlar
C)ergenlik çağı değişmelerini düzenler
D)yaşa göre,vücudun orantılı şekilde büyümesini kontol eder
Cevap:A

21.Hormonlarla ilgili olarak,aşağıda verilen özelliklerden hangileri doğrudur?
I.kan ile vücutta yayılırlar
II.iç salgı ezleri tarafından üretilirler
III.her hormon,belli bir doku veya organ grubuna etki eder?
A)yalnız I B)I ve II
C)II ve III D)I,II ve III
Cevap: D

22.İç salgı bezlerinin düzensiz salgı üretmesiyle ortaya çıkan hastalıklara;
I.guart
II.devlik
III.şeker hastalığı
isimli hastalıklardan hangileri örnek verilebilir?
A)yalnız I B)I ve II
C)I ve III D)I,II ve III
Cevap: D

23.Aşağıdakilerden hangisi,hormonların görevlerinden değildir?
A)vücudun büyüme ve gelişmesini kontrol etme
B)vücut iç dengesinin oluşmasını sağlama
C)kas hareketlerinin dengeli biçimde yapılmasını sağlama
D)sinir sistemiyle beraber vücutta,organlar arası koordinasyonu sağlama
Cevap:C

24.I.sinir hormon etkileşimini sağlama
II.iç salgı bezlerinin çalışmasını söyleme
III.ergenlik dönemi değişimleri kontrol etme
Yukarıda veilenlerden hangileri hipofiz bezi tarafından gerçekleştirilir?
A)yalnız I B)I ve II
C)I ve III D)I,II ve III
Cevap: D

25.Tiroid bezinin özellikleri arasında;
I.gırtlağın altında ve soluk borusunun iki yanında yer alır
II.kalsitonin ve tiroksin hormonlarını üretir
III.hücrelerin enerji üretimini ayarlar
ifadelerden hangileri bulunur?
A)yalnız I B)I ve II
C)I ve III D)I,II ve III
Cevap: D

26.Şeker hastası olan bir insana,aşağıdakilerden hangisinin verilmesi kan şekerinin düşürülmesini sağlar?
A)insülin B)glukagon
C)adrenalin D)aldostron
Cevap:A

27.Hormonların vücudumuzdaki görevleri olarak;
I.glukagon - kan şekerini arttırma
II.aldosteron - kandaki mineral madde oranını düzenleme
III.kalsitonin - kemiklerde kalsiyum oranının artmasını sağlama
şeklindeki açıklamalardan hangileri doğrudur?
A)yalnız I B)I ve II
C)I ve III D)I,II ve III
Cevap: D

28.I.kan şekerinin artması
II.kan şekerinin azalması
III.büyümenin hızlanması
Yukarıda verilenlerdenhangileri,pankrea s bezinden salınan hormon tarafından yapılabilir?
A)yalnız I B)I ve II
C)I ve III D)I,II ve III
Cevap:B

29.Hangi salgı bezinin salgılandığı hormon yanlış verilmiştir?
A)hipofiz bezi - büyüme hormonu
B)böbrek üstü bezi - adrenalin hormonu
C)pankreas - kalsitonin hormonu
D)tiroid bezi - tiroksin hormonu
Cevap:C

30.1.fazla salınması durumunda vücuttaki oksijen ve enerji kullanımı artar
2.metobolizmayı hzlandırır
3.fazla salgılanırsa aşırı terleme,çarpıntı durumları oluşur
Yukarıda verilen yaşamsal olaylar,aşağıdaki hormonlardan hangisi tarafından gerçekleştirir?
A)kalsitonin B)aldosteron
C)tiroksin D)insülin
Cevap:C

31.Bazı iç salgı bezlerinin çalışması için,bazı mineraller hormon üretiminde kullanılır.
Eksikliğinde hastalık ortaya çıkaran mineral çeşidi ve meydana getirdiği hastalık çeşidi,aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
A)kalsiyum-devlik hastalığı
B)fosfos-cücelik hastalığı
C)iyot-guatr hastalığı
D)demir-kanser hastalığı
Cevap:C

32.Sinir sistemi görevleri arasında;
I.canlıların çevreleri ile olan ilişkilerini sağlama
II.canlının yaşla orantılı şekilde büyüme ve gelişmesini kontrol etme
III.kaslı olan bazı organların çalışmasını kontrol etme
gibi olaylardan hangileri bulunur?
A)yalnız I B)I ve II
C)I ve III D)I,II ve III
Cevap: D

33.I.bacak ve kollarda felçlik hali
II.bazı organların çalışmaması
III.bazı dokunma duyularının algılanmaması
Yukarıda verilenlerden hangileri,omuriliği zedelenen bir insanda görülebilir?
A)yalnız I B)I ve II
C)II ve III D)I,II ve III
Cevap: D

34.İç organların sürekli ve düzenli şekilde çalışmasını yöneten sinir merkezleri,aşağıdakilerden hangisind bulunur?
A)omurilik soğanı B)beyin kabuğu
C)omurilik D)beyincik
Cevap:A

35.Omuriliğin yapı ve çalışması ile ilgili olarak,aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)omurga içerisindeki kanalda bulunur
B)beyin ile bacak kasları arasında bilgi taşır
C)çalışması yarı yarıya istemlidir
D)refleks ve alışkanlık davranış ve hareketlerini kontrol eder
Cevap:C

36.Sinir sistemi organları ve görevleriyle ilgili,aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)beyin kabuğu,düşünülerek yapılan hareketlerin yönetim merkezidir
B)beyincik,canlının dengeli hareket etmesini sağlar
C)omurilik,düşünülmeden ani olarak yapılan hareketlerin yönetim merkezidir
D)omurilik soğanı,kol ve bacak kaslarının çalışmasını kontrol eder
Cevap: D

37.Bir sinir hücresi üzerinde uyartıların iletim yönü,aşağıdakilerden hangisindeki gibi gerçekleşir?
A)dentrit-gövde-akson
B)gövde-dentrit-akson
C)gövde-akson-dentrit
D)akson-gövde-dentrit
Cevap:A

38.Aşağıdakilerden hangisi,merkezi sinir sistemini oluşturan sinirsel yapılardan birisi değildir?
A)betin kabuğu B)retina
C)omurilik soğanı D)beyincik
Cevap:B

39.Bir insan,karanlık bir ortamdan aydınlık bir ortama geçtiğinde,göz bebekleri bir miktar küçülür?
Bu olayla ilgili olarak;
I.göze giren ışık miktarını ayarlamak için yapılır
II.doğdukta sonra,tecrübe edilerek kazanılır
III.göz bebeklerinin küçülmesi istemsiz olarak gerçekleşir
yargılarından hangileri doğrudur?
A)yalnız I B)I ve II
C)I ve III D)II ve III
Cevap:C

40.Bir insan bisiklet sürmeyi öğrenmesinde,aşağıdaki yapılardan hangileri rol oynar?
I.beyin
II.beyincik
III.omurilik
A)yalnız I B)I ve III
C)II ve III D)I,II ve III
Cevap: D

41.Yanan sobaya dokunan,sonuçta elini çeken ve acı hisseden bir insanda,hangi organları etkin rol oynar?
A)omurilik-beyin kabuğu
B)beyin kabuğu-beyincik
C)omurilik-omurilik soğanı
D)beyin-omurilik soğanı

Cevap:A

42.Doğumdan sonra kazanılmış olan reflekslere,aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?
A)göze bir cisim yaklaştığında,göz kırpması
B)limon yiyen birisini görüldüğünde,ağızın sulanması
C)ani bir patlama sesi duyulduğunda birden irkilme yapılması
D)sıcak bir cisme dokunulduğunda,elin hemen geri çekilmesi

Cevap:B

43.Ses titreşimleri etkisiyle kulakta oluşan ses uyartılarını beyne doğru getiren sinirler aşağıdakilerden hangisidir?
A)ara nöron B)duyu nöronu
C)motor nöron D)duyu almacı

Cevap:B

44.İki sinir hücresinin birleştiği bölge,aşağıdakileden hangisidir?
A)dendrit B)miyelin
C)sinaps D)akson

Cevap:C

45.Aşağıdakilerden hangileri,sinir sistemi hastalıkları arasında bulunur?
I.felç olma
II.parkinson
III.bitkisel hayata girme
A)yalnız I B)I ve II
C)II ve III D)I,II ve III
Cevap: D

46.Vücuda yapılan güçlü ve ani etkilere karşı vücudun da tepki göstermesi davranışlarıyla ilgili,aşağıdakilrden hangisi kalıtsal değildir?
A)ışık şiddetinin değişmesine göre,göz bebeğinin büyüyüp,küçülmesi
B)limon sıkılırken ağızın sulanması
C)diken batan parmağın hızla çekilmesi
D)insanın ani ve yüksek sesten irkilmesi
Cevap:B

47.Öğretmenin sorduğu soruya cevap veren bir öğrencinin vücudunda,aşağıda verilen sinir hücresi çeşitlerinde hangisi kullanılır?
I.ara nöronlar
II.duyu nöronlar
III.motor nöronlar
A)yalnız I B)I ve II
C)II ve III D)I,II ve III
Cevap: D

48.Betin kabuğunun vücuttaki görevleriyle ilgili olarak,aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)heyecanlanma anında,kalbin atış hızının artmasını sağlar
B)öğrenilen bilginin hafızada tutulmasını sağlar
C)denemelerdeki,fen ilgisi sorularının çözülmasini sağlar
D)çamlıcadan,boğaz manzaralarının seredilmesinde görev sağlar
Cevap:A

49.Duyu organlarının görevleri arasında;
I.çevreden gelen bazı uyumları alarak beyne iletme
II.insanlardaki bazı iç organları yönetme
III.organların yapı ve çalışmasında oluşabilecek durumları algılama
gibi etkinliklerden hangileri bulunur?
A)yalnız III B)I ve II
C)I ve III D)I,II ve III
Cevap:C

50.Aşağıdaki yapılardan hangileri,gözün damar tabakasında bulunur?
I.retina
II.iris
III.göz bebeği
IV.kornea
A)yalnız I B)I ve II
C)II ve III D)I ve IV
Cevap:C

 »masal ile ilgili test soruları, »dini hitabet test sorular,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.
Benzer Belgeler