Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Coğrafya sayfa 231-232 ölçme değerlendirmecevapları

dogrukaynak Ödev-Ders » Coğrafya » Coğrafya sayfa 231-232 ölçme değerlendirmecevapları
Hit : 2088
Tarih : 30 Eylül 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1767) :
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

CEVAP-1-Doğalgaz,Madenler,Kömür,PetrolCEVAP-2-%80 kömür,petrol,doğalgaz gibi fosil yakıtlar,%20 si de hidrolik ve nükleer enerji olmak üzere hayvan bitki atıkları,rüzgar ve güneş enerjisinden kaynaklanır.CEVAP-3-Karbondioksit artışı.Gelen güneş ışınlarının atmosfere yansımasını engeller ve dünyanın atmosferin üst katlarından itibaren ısınmasına sebeb olur (Sera etkisi)

EK AÇIKLAMA:

Evren üzerine düşen güneş ışınlarından çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu yansıyan ışınlar başta karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan gazlar tarafından tutulur, böylece dünya ısınır. Işınların bu gazlar tarafından tutulmasına da sera etkisi denir. Atmosferde bu gazların miktarının artması ısınmayı artırır.

Günümüzdeki tehlike, karbondioksit ve diğer sera gazlarının miktarindaki artışın bu dogal sera etkisini şiddetlendirmesinde yatmaktadır. Binlerce yıldır dünyamızdaki karbon kaynakları kararlı kalırken, şimdi modern insanoğlu aktiviteleri, fosil yakıtlarin kullanımı, ormanların yokoluşu, aşırı tarım yapılması, atmosfere büyük miktarlarda karbondioksit ve diğer sera gazlarının atmosfere salınmasına sebep olmaktadır.CEVAP-4-Hava Kirliliği,Küresel Isınma ,Küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişiklikleri,Doğal hayatın bozulması örnek verilebilir.CEVAP-5-Konu ile ilgili detaylı bilgi için incelemeniz gereken link… http://www.bilgiustam.com/ruzgar-ene...nasil-calisir/CEVAP-6-Bir maddenin moleküllerinin başka bir madde molekülleri ile yaptığı reaksiyon sonucu ortaya çıkan enerjiye denilir. Bunun en temel örneği yanan odun, kömür, petrol gibi fosil yakıtlar,kağıt vb. gibi birçok malzemelerdeki molekül ile havadaki oksijen molekülünün birleşerek ortaya çıkardığı ısıl enerjidir. Uzmanlar bunu termik enerji yada ısıl enerji olarak isimlendirmektedir.CEVAP-7-Konu ile ilgili incelemeniz gereken link…. http://www.ttb.org.tr/e**b/yatagan/2.htmlCEVAP-8-Yaşama birliklerinde ve onun büyütülmüşü olan tabiatta canlılığın aksamadan devam edebilmesi için bazı önemli maddelerin kullanılan kadar da üretilmesi gerekmektedir.Doğada ekolojik önemi olan bu maddeler canlılar ve çevreleri arasında alınıp verilir.Bu maddeler güneş enerjisi yardımıyla belirli yörüngeleri izleyerek dolaşımlarını tamamlarlar.Maddelerin ekosistemdeki bu dolaşımına madde döngüsü denir.Madde döngüsün değişiminde insan aktif kullanıcı rol oynar.İnsan oğlu bu dönüşüm içerisinde kullanmış oldukları doğal kaynaklar aracıılığı ile bu döngüye direk etkide bulunur.CEVAP-9-Konu ile ilgili incelemeniz gereken link… http://www.sdu.edu.tr/sablon/fakulte..._13_mtopay.pdf bu linkte gereken bölümleri yazabilirsiniz….CEVAP-10-Doğal kaynakların aşırı kullanımı çevresel sorunlara yol açabilir doğal afetleri tetikleyebilir .Örnek olarak orman tahribatının artması dünyada iklim değişikliklerine yağış dengesizliklerine yol açabilir yine kömürün aşırı kullanımı sonunda atmosfere karışan karbondioksit gazının aşırı artması sera etkisine yol açarak küresel ısınmayı tetikleyici rol oynar.CEVAP-11-Kitabınızda sayfa 196 da konu ile ilgili açıklamalar mevcuttur.CEVAP-12-Yine konu ile ilgili bilgi sayfa 196 da mevcuttur.İnsanların o doğal kaynağa duyduğu ihtiyaç yada kullanımdaki çeşitlilik doğal kaynağın kullanım miktarını direk olarak etkiler.CEVAP-13-Nükleer santrallerde gerekli önlemlerin alınmaması yeterli teknolojik gelişim olmadan bu tür enerji kaynaklarının kullanımı doğaya ağır zararlar verir.Örnek Çernobil faciası,Konu ile ilgili sayfa 197 deki etkinlik yazısı altındaki bölümü kullanabilirsiniz.CEVAP-14-İnsan ve ihtiyaçları belirleyici rol oynar.Gelişen dünyada yeni enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç doğal kaynakların kullanım alanlarını ve kullanım miktarını direk etkiler.

Konu ile ilgili sayfa 203 deki giriş bölümü ve 2. paragrafı kullanabilirsiniz.CEVAP-15-Sanayi devrimi ile birlikte demir çelik endüstrisindeki gelişmeler kömürü son derece etkili kılmıştır.Ülkeler teknolojik gelişmişliklerine ve ihtiyaçlarına göre doğal kaynakların kullanımına yön verirler.Sanayi devrimi ile birlikte demir çelik endüstürisi için enerji ihtiyacını kömür ve ormanlar sağlamıştır.Değişimde direk etkili olmuştur.CEVAP-16-Örneğin su ilk dönemlerde sulama amaçlı kullanılırken şimdi enerji üretimi,turizm,sanayi ve teknolojide önemli rol oynamaktadır.Önceleri çok ön plana çıkmayan petrol içten yanmalı motorların icadı ile birlikte önemli bir güç olarak ortaya çıkmaktadır.Son dönemlerde yenilenemeyen enerji kaynaklarında petrol ve doğal gaz gibi ileriye dönük biteceği düşüncesi insanları doğal enerji kaynaklarına (güneş rüzgar gibi )yönlendirmiş bu konuda ciddi çalışmalar yapılmasına sebeb olmuştur.CEVAP-17-Ülkelerin gelişmişlik durumuna ,zamana,nüfusa,insanın ihtiyaçlarına,Örnek geri kalmış ülkelerdeki doğal kaynak kullanımı ile gelişmiş ülkelerdeki farklıdır.Gelişmiş ülkeler doğal kaynakları daha idareli ve geleceğe taşıyıcı şekilde kullanmak için önlemler alırlar geri kalmış ülkeler daha çok yeterli bilince sahip olmadıkları için günü kurtarmak için bir kullanım sergilerler.Yine Gelişmiş ülkelerdeki teknolojik şartların iyi olması kaullanılan doğal kaynağın kullanım miktarını ve hızını etkiler.Finlandiya kestikleri her ağaç için aynı anda yenisini dikerler.Gelişmiş Avrupa kıtasındaki kömür kullanımı ile geri kalmış afrikadaki kömür kullanım oranları birbirinden farklıdır.CEVAP-18-Kitabınızda sayfa 209 .sayfada konu ile ilgili gerekli bilgiler mevcuttur.

CEVAP-19-Kitabınızda sayfa 210 .sayfada gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

1-Biyoenerji

2-Jeotermal

3-Uranyum,plutonyum

4-Karbon dioksit,karbon monoksit,nitrojen oksitler,yanmamış hidrokarbonlar,

5-Uçucu küller,civa

6-Siyanür

7-Doğal kaynak potansiyelleri,Kullanılan yöntem ve teknolojileri

8-Maden kömürü üretimini

9-Gaz türbinleri ile elektrik elde edilmesi ve dizel motorların icadı ,içten patlamalı ve içten yanmalı motorların icadı

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1-D 2-A 3-B 4-C 5-D 6-D 7-D 8-C
 »10 sınıf coğrafya topografya ve kayaçlar videolu ders anlatımı, »9 sınıf coğrafya kitabı cevapları, »coğrafya konu anlatımı slayt, »10 sınıf coğrafya volkanların ve depremlerin dağılışı, »11 sınıf felsefe kitabı cevapları sayfa 10, »8 sınıf fen çalışma kitabı 2 ünite cevapları sayfa 36 ve 41 arası,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.