Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

EKONOMİ KURUMU(Sosyoloji)

dogrukaynak Ödev-Ders » Felsefe » EKONOMİ KURUMU(Sosyoloji)
Hit : 2100
Tarih : 18 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1363) :
EKONOMİ KURUMU

insanlardaki sınırsız olan ihtiyaçları sınırlı olan kaynaklarla giderme çabası ekonomi olgusunu ortaya çıkarmıştır. Kaynaklarla ihtiyaçlar arasında denge kurmaya yönelik yerleşmiş ilişki kalıpları da ekonomik kurumunu oluşturmuştur. Sözü edilen ekonomik ilişki kalıpları, üretim – tüketim ilişkileri, alış – veriş ilişkileri vs. dir.Toplumdaki ekonomik faaliyetler mal, hizmet, fayda ve değer kavramlarını, karşımıza çıkarmaktır.
- Mal
ihtiyaçları karşılamak için değişim amacıyla üretilen unsurlara mal denir. Defter, araba, kumaş, gözlük vs. Bu malların bir kısmını üretim malıdır, bir kısmı tüketim malıdır.
- Hizmet
ihtiyaçları karşılamak için değişim amacıyla ortaya konan etkinliklerdir. Eğitim, ulaştırma, sağlık hizmetleri gibi. Bir şeyin mal ya da hizmet sayılabilmesi için değişim amacıyla yapılması gerekir. Buna göre kendi beslenmesi için tavuk çiftliği kuran insan mal üretmiş olamaz.
- Fayda
Mal veya hizmetlerin ihtiyaçları karşılamadaki fonksiyonuna fayda denir.
- Değer
Mal ve hizmetlere verilen kıymet derecesidir. Kullanım değeri, değişim değeri, sanat değeri ve anı değeri olarak ortaya çıkar.
Kullanım değeri mal ve hizmetin ihtiyacı gidermedeki faydası, değişim değeri ise piyasadaki fiyatıdır. Örneğin bir saat zamanı göstermesi bakımından kullanım değerine, alıcıya satılması bakımından değişim değerine sahiptir. Kullanım değeri olmayan bir malın değişim değeri de olmaz. Aynı zamanda bir saatin sanat değeri ve anı değeri de olabilir.
Bir malın değerini, kıt olması, üretiminde çok emek harcanmış olması, estetik güzelliğinin olması, kültürel değerleri yansıtması vs . etkileyebilir.

1. Ekonominin Unsurları
a. Üretim
ihtiyaçları karşılayarak topluma fayda sağlamak için herhangi birşeyin yerinde, yapısında, şeklinde değişiklik meydana getirme faaliyetidir. Temel amaç toplumsal fayda olduğu için başlangıçtan ürün haline gelinceye kadar süreç üretim olarak ifade edilir.
b. Üretim faktörleri
Tabiat, emek, sermaye teşebbüstür. Bu faktörlerden biri eksik olursa üretim olmaz.
c. Tüketim
Üretilmiş olan mal ve hizmetlerin faydasından yararlanmaktır. Belediye otobüsünden faydalanma hizmet tüketimi olur.Tüketim bir ülkenin gelişmişlik derecesini gösterir.
d. Bölüşüm
Üretilmiş mal ve hizmetlerin, üretime katılanlar arasındaki bölüşümüdür. Milli gelirin, fert başına düşen milli gelir olarak bölüşümünü ifade eder.
e. Değişim
Üretilmiş olan mal ve hizmetlerin değişimini ifade eder. Değişim mal ve hizmetlerin faydasını artırır. Para değer ölçüsü olduğundan değişimi kolaylaştıran bir araçtır. Böylelikle paranın alış-verişi kolaylaştırma işlevi vardır.

2. EKonominin Parayla İlgili Problemleri
a. Enflasyon
Paranın değer kaybederek alım gücünün düşmesini ifade eder. İnsanlar için hayat pahalılığı oluşturduğundan ve sabit gelirliler aleyhine gelir dağılımını bozduğundan problem oluşturmaktadır. Genelde arz talep arasındaki dengesizlikten ortaya çıkar. Bu durumda arzın artırılıp talebin kısılması enflasyona karşı alınabilecek bir önlemdir.
b. Deflasyon
Enflasyonun tersi bir durumdur. Arzın talepten çok olması durumunda görülür. Bu durumda üretimi kısma zorunluluğu ortaya çıkar. Sonuçta işsizlik problemi görülür. Arz karşısında talebi artırmak (reklm, pazar bulma, taksitli satış vs) deflasyona karşı alınabilecek önlemlerdir.
c. Devalüasyon
Milli paranın, yabancı paralar karşısında değerinin düşürülmesine denir.
d. Revalüasyon
Milli paranın, yabancı paralar karşısında değerinin yükseltilmesine denir. »sosyoloji hangi bilimlerle ilişkilidir, »sosyoloji hangi bilimlerle ilişkilidir, »Ekonomi ve sosyal ha, »Sinif sosyoloji, »sosyoloji, »Ekonomi kurumu, »Sosyoloji cevap,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.