Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Edebiyat 2.dönem 2.yazılı

dogrukaynak Ödev-Ders » 11. Sınıf Yazılı Sınav » Edebiyat 2.dönem 2.yazılı
Hit : 1134
Tarih : 29 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/856) :
2007-2008 11 TM.B SINIFI 2.DÖNEM 2.TÜRK EDEBİYATI SINAVI SORULARI
Adı Soyadı -Aldığı Not:
FERHUNDE KALFA”dan
“…Kendi güzelliğine itimadı vardı,hatta görücüler gelmeye başladıktan sonra küçük hanımla kendi arasında mu-
kayeseler kurardı.Onun da kısa siyah kaşları,yumuşak,küçük siyah gözleri hoş bir endamı vardı.Bütün bunları eski kırılmış bir aynadan aşırdığı küçük bir parçaya bakarak hükmetmişti ki o da yabana atılacak bir şey değildi.
…det etmişti,esvabını mutlaka küçük hanımınkine yakıştırmaya çalışırdı.Görücüler geldiğinde Ferhunde, kahveleri verdikten sonra gider ta küçük hanımın sandalyesine muvazi (paralel) bir yerde gözlerini indirerek derûnî bir hicap (utanma) ile kızararak ta kalbinden gelen bir titreme ile bekler,burada beş on dakika küçük hanımla beraber görücüye çıkmış bir kız hayatı yaşardı….
…Ferhunde hiç cevap vermedi,çevrildi ve dışarıya baktı,inanamıyordu.Kendi kendine mırıldanırken arkasından işittiler:”Tamam!diyordu.Bekle ,bekle de lalaya var…..”
S.1) Halit Ziyanın Ferhunde Kalfa öyküsünden alınmış yukarıdaki metinden Servet-i Fünun öykücülüğüne ait özellikleri bulunuz.
S.2) a) Ferhunde Kalfa hikyesindeki temel çatışmayı yazınız.
b) Ferhunde Kalfa neden hayal ettiği mutluluğa ulaşamaz
c) Bu öyküyü etkilendiği edebî akıma göre adlandırınız.
S.3) S.Fünün dönemi eserlerinde –birkaç istisna dışında- bireysel konular işlenmesinin, toplum sorunlarıyla ilgilenilmemesinin üç nedenini yazınız
S.4) “Bu akımdaki sanatçı edebiyat dilindeki alışılmış ve kalıplaşmış birtakım kelimeleri kullanmak yerine olayları, duyguları ve düşleri günlük konuşma diliyle anlatmayı daha üstün tutmuştur. İnsanın duygularını, düş gücünü hayata geçirmesini ve insanı düzeltmenin toplumu düzeltmekle olabileceğini savunur. Bu akım içtendir,doğaldır,kalıba girmek istemeyenleri etkileyecek bir sanat akımıdır.”
Yukarıdaki paragrafta hangi edebî akım anlatılmaktadır
S.5) Aşağııdaki üç şiirin temsil ettikleri anlayış (saf şiir, milliyetçi şiir, manzum hikaye) bakımından hangi anlayışta yazıldıklarını açıklayınız.

Şimdi anlat bakayım neydi senin hastalığın
Nezle oldum sanırım, çünkü bu kış pek salgın.
Mehmet Ağanın evi akmış, onu aktarmak için
Dama çıktım, soğuk aldım, oluyor on beş gün
Ne işin var damlarda a sersem desene
İhtiyarlık mı nedir, şaşkınım oğlum bu sene
Hadi aktarmayayım, kim getirir ekmeğimi
Oturup kör gibi namerde el açmak iyi miAkşam yine akşam, yineakşam
Bir sırma kemerdir suyabaksam
Akşam, yine akşam, yine akşam
Göllerde bu dem, bir kamış olsam Uyu yavrum, yine şimsek çakıyor,
Şehit baban gelmiş bize bakıyor
Yarasından kızıl kanlar akıyor
Bu yarayı dur bağlayım ninni!
Sen ağlama ben ağlayım ninni!
S.6) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(Soruyu üstünde yanıtlayınız.)
a) Osmanlıcılık akımı ……………………. akımının Osmanlı Devleti üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı ortaya atılmış bir fikir akımıdır
b) …………………-Fecr-i Ati topluluğunun tiyatro ile uğraşan ve “Rakibe” adlı eseri olan sanatçısıdır.
c) ………………….. akımı Millî Mücadelenin kazanılması ve Cumhuriyetin örgütlenmesinde rol oynamıştır.
d) Yusuf Akçura …………………….….adlı eserinde Osmanlıcılık ve İslmcılık akımlarına karşı Türkçülüğü savunmuştur.
e) S,Fünun döneminin kaynakları olarak Fransız edebiyatı ile ……..…………………..sayılabilir.
S.7) Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız
a) Ruh-ı Bikayd b) Bir Yazın Tarihi c) Siyah İnciler d) Haristan e)Hayat-ı Muhayyel f)Tarih-i Kadim
“AŞK-I MEMNU” dan
“….Nihalin bileklerini ovuştururken kendi kendisine bunu soruyordu.Sonra birden ellerini içinde Nihalin bileklerini o kadar zayıf,terden şakaklarına yapışan sarı saçlarının altında simasını o kadar süzük ve solgun buluyordu ki,ihtimal bu çocuğu kendi saadetine,hep kendisini düşünmesine feda etmiş olmaktan doğan bir azapla kalbi kıvranıyordu.İtiraf ediyordu ki,bu izdivaç bir hata;müthiş belki de tamir edilemeyecek bir hata idi.”
S.8)-Parçada kimin duyguları verilmektedir,hangi duygu egemendirOnu bu duygu ve düşüncelere iten gelişmeler nelerdir
PUANLAMA-1 2 3 4 5 6 7 8 -BAŞARILAR-
15 15 10 10 10 15 12 13
-YANITLAR-
2007-2008 11 TM.B SINIFI 2.DÖNEM 2.TÜRK EDEBİYATI SINAVI YANIT ANAHTARI
C.1) 1-Romanların aksine öykülerde gündelik hayattan kişiler (Ferhunde) de işlenir.
2-Realizm etkisindedir.Bunun sonucu günlük hayatta görülebilecek olay anlatılmış.
3.Cümleler uzundur
4-Yazarlar kişiliklerini gizler
5-Dili ağırdır, 5 x 3 = 15
6-Üslup süslüdür.
7-Tasvirler süs olsun diye yapılmaz.İç tasvir de önem kazanır.
C.2) a) Hayal-gerçek çatışmasıdır. 5
b) Çevresi ve sosyal şartları yüzünden 5
c)Realist öykü 5
C.3) dönemin baskısı,kişilik özellikleri ve etkilendikleri akımlar(realizm-natüralizm) 4+3+3 = 10
C.4) Romantizm 10
C.5) 1.manzum hikaye 2.saf şiir 3.milliyetçi şiir 4+3+3 =10
C.6) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
a) Osmanlıcılık, milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı ortaya atılmış bir fikir akımıdır
b) Tahsin Nahit Fecr-i Ati topluluğunun tiyatro ile uğraşan ve “Rakibe” adlı eseri olan sanatçısıdır.
c) Türkçülük akımı Millî Mücadelenin kazanılması ve Cumhuriyetin örgütlenmesinde rol oynamıştır.
d)Yusuf Akçura Üç Tarz-ı Siyaset adlı eserinde Osmanlıcılık ve islamcılık akımlarına karşı Türkçülüğü savunmuştur 5 x 3 = 15
e) S,Fünun döneminin kaynakları olarak Fransız edebiyatı ile edebî akımlar(veya batılı yaşam tarzı).sayılabilir.
C.7) Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız
a) Ruh-ı Bikayd -Tahsin Nahit b) Bir Yazın Tarihi-H.Ziya c) Siyah İnciler:M.Rauf 6x2 = 12
d) Haristan -A.H.Müftüoğlu e)Hayat-ı Muhayyel-H.Cahit Yalçın f) Tarih-i Kadim-T.Fikret
C.8) Adnan Beyin duyguları verilmektedir. (4) Pişmanlık duygusu egemendir.(3) Adnan kendinden genç biriyleevlilik yaparak hem kendi mutsuz olmuş,hem de ailesini mutsuz etmiştir..Nihali mutsuz ettiği ve yanlış evlilik yaptığı için pişmandır.Bihterle Behlülün yasak aşkı sonucu Bihteri intihara götüren olaylar yaşanmıştır. 5
PUANLAMA-1 2 3 4 5 6 7 8 -BAŞARILAR-
15 15 10 10 10 15 12 13


 »11 sınıf edebiyat yazılı soruları, »dil anlatım yazılı soruları 11 sınıf, »10 sınıf edebiyat syf 72 cvpları, »12 sınıf coğrafya 1 dönem 1 yazılı soruları, »10 sınıf edebiyat etkinlikleri sf 64, »10 sınıf tarih 1 dönem 1 yazılı soruları, »11 sınıf edebiyat yazılı soruları ve cevapları, »atatürk edebiyat alanında yaptıkları, »10 sınıf din kültürü 2 dönem 2 ortak sınav, »11 SINIF dil ve anlatım ve edebiyat kitapları cevapları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.