Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Edebiyat Dersi 2. Dönem 2. Yazılı yoklama soruları

dogrukaynak Sınavlar-Yazılılar » 12. Sınıf Yazılı Sınav » Edebiyat Dersi 2. Dönem 2. Yazılı yoklama soruları
Hit : 1113
Tarih : 29 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/932) :
1. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerin doğru veya yanlışlığını gösteriniz.(15 P)
• İkinci Yeni şairleri şiirde hayal gücüne ağırlık vermişler, söz dizimini zorlamış, dilin alışılmış kalıplarını yıkmaya çalışmışlardır. ( )
• İkinci Yeni şairleri "Şiir dili müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın." anlayışıyla şiir yazmışlardır. ( )
• İkinci Yeni şiirinde bireyin yalnızlığı, bunalımı ve çağrışımlarla dolu estetik bir şiir dünyasına kaçışı İkinci Yeni şairlerinin sosyal bilinçten mahrum oluşuyla açıklanabilir. ( )

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen bilgilerden hangisi ikinci yeniyle ilgili değildir(5 P)
A) İmgeye ağırlık verildiği için kapalı bir söylem vardır.
B) Soyutlamalar yapılmış, çağrışımsal bir dil kullanılmıştır.
C) İnsan her zaman ve zeminde değerlidir.
D) Konuşma dilinden uzaklaşılmıştır.
E) Şiir dili müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakındır.

3. “Sanki ben upuzun bir hikye
En okunmadık yerlerimle
Umutsuzlar Parkı şiirindeki bu dizelerde:
a. Şair kendisini neye benzetmektedir(5 P)


b. Şair bu dizelerde ne anlatmak istemektedir(5 P)


c. Attila İl¬han''ın "Olmayacak şey bir insanın bir insanı anlaması" dizesi ile Umutsuzlar Parkından alınan dizeler arasında nasıl bir ilişki kurulabilir (5 P)4. “Çok eski bir yerimdeyim, çürüyen bir yerimden geliyorum"
“Anlıyorum, ama yepyeni anlıyorum bıktığımı"
“- unutulmak içindeki onlardan"
“O yapayalnız olmaktaki kendimi"
“Yok artık sıkılıyorum." dizelerinde:
a. Şairin ruh hali ile ilgili hangi ipuçları verilmektedir(5P )


b. Bu ruh hali şiiri nasıl etkilemektedir(5 P)


c. Bu ruh hali ile ikinci yeni şiiri arasında nasıl bir ilişki kurulabilir(5 P)


5. (1)“ Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, (2) "Hoşça bak ztına kim zübde-i lemsin sen
Minicik gövdeme yüklü kafdağı, Merdüm-i dîde-i ekvn olan demsin sen "
Bir zerreciğim ki , arş''a gebeyim, Şeyh Galib
Dev sancılarımın budur kaynağı!” (3) “Evreni içinde gizleyen özneyim ben”
Necip Fazıl KISAKÜREK Hüseyin ATLANSOY

Yukarıdaki üç metni muhteva(Konu) yönünden inceleyiniz.
a. Temalarını bulunuz,(10 P)


b. Tema benzerliğinin sebebini açıklayınız. (10 P)6. “……..
Zikre dalmış her şey
Güne gülümserken papatyalar
Dualar gibi yükselir ümitlerim
Güneşle kol kola kırlarda koşarak
……… ”

a. Yukarıdaki dizelerde kişileştirilen nesneler nelerdir (3 P)


b. Yukarıdaki dizelerde altı çizili mısradaki söz sanatını yazınız. (3 P)7. İhtiyar elini bağrına soktu,
Dedi ki-"İstanbul muhsarası,
Başlarken aldığım gaz yarası,
İçinden çektiğim bu altın oktu!.."
(YAHYA KEMAL)
a. Yukarıdaki manzum parçanın ölçüsünü, kafiye örgüsünü ve çeşitlerini üzerinde gösteriniz.(5 P)


b. Şiirin biçimiyle gelenek ilişkisini bir iki cümleyle değerlendiriniz. (5 P)8. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.(5 P)

• 1980 sonrası Türk şiiri uzak çağrışımlarla yüklü imgelere değer vermesiyle ……………… şiirinin imge anlayışını devam ettirir.
• İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiirde şairler kendilerini ……………………………. olarak kabul etmişlerdir.
• …………… şiiri geleneği görsel materyallerin yaygınlaşması ve şehirleşme yüzünden zayıflamaktadır.
• ……………………………………………… Şairler şiire yükledikleri işlev bakımından Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Akif, ve Nazım Hikmete bağlanırlar.
• Abdurrahim Karakoçu halk şiiri geleneğine bağlılık yönünden Aşık Veysel ve Murat Çobanoğlundan ayıran fark şiirlerini ……………………………. Söylememesidir.

9. Şiir hakkındaki görüşlerini “poetik metin” olarak ortaya koyan dört şairi ve bu şairlerin görüşlerini içeren metinlerin isimlerini kronolojik olarak(tarih sırasına göre) yazınız.. (4 P)

-
-
-
-

10. Aşağıdaki eserlerin karşısına şairlerinin isimlerini yazınız. (5)

Safahat -
Çile -
Kendi Gökkubbemiz -
Yerçekimli Karanfil -
Hafız ile Semender -
12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA CEVAP ANAHTARI
2. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerin doğru veya yanlışlığını gösteriniz.(15 P)
• İkinci Yeni şairleri şiirde hayal gücüne ağırlık vermişler, söz dizimini zorlamış, dilin alışılmış kalıplarını yıkmaya çalışmışlardır. (D)
• İkinci Yeni şairleri "Şiir dili müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın." anlayışıyla şiir yazmışlardır. (Y)
• İkinci Yeni şiirinde bireyin yalnızlığı, bunalımı ve çağrışımlarla dolu estetik bir şiir dünyasına kaçışı İkinci Yeni şairlerinin sosyal bilinçten mahrum oluşuyla açıklanabilir. (D)

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen bilgilerden hangisi ikinci yeniyle ilgili değildir(5 P)
A) İmgeye ağırlık verildiği için kapalı bir söylem vardır.
B) Soyutlamalar yapılmış, çağrışımsal bir dil kullanılmıştır.
C) İnsan her zaman ve zeminde değerlidir.
D) Konuşma dilinden uzaklaşılmıştır.
E) Şiir dili müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakındır.

3. “Sanki ben upuzun bir hikye
En okunmadık yerlerimle
Umutsuzlar Parkı şiirindeki bu dizelerde:
d. Şair kendisini neye benzetmektedir(5 P)
Şair kendisini upuzun bir hikyeye benzetmiştir.
e. Şair bu dizelerde ne anlatmak istemektedir(5 P)
Bu hikyenin bulunduğu kitabın okunmayan yerlerindeki hikye şairin anlatmak istediği şeydir. Şair, hikye yerine insanı koymuş olabilir, insan, dünyaya düştüğünden beri dünyayı anlama çabasındadır, insan, bütünü anlama çabasında bazı yerleri anlayamayabilir.
c. Attila İl¬han''ın "Olmayacak şey bir insanın bir insanı anlaması" dizesi ile Umutsuzlar Parkından alınan dizeler arasında nasıl bir ilişki kurulabilir (5 P)
Anlatılmak istenen düşünce bakımından benzerdir. Her iki alıntıda da insanın insanı, dünyayı kolay anlayama¬yacağı anlatılmaktadır.

4. “Çok eski bir yerimdeyim, çürüyen bir yerimden geliyorum"
“Anlıyorum, ama yepyeni anlıyorum bıktığımı"
“- unutulmak içindeki onlardan"
“O yapayalnız olmaktaki kendimi"
“Yok artık sıkılıyorum." dizelerinde
d. Şairin ruh hali ile ilgili hangi ipuçları verilmektedir(5P )
Bu dizeler şairin "umutsuz, bezgin" ruh haliyle ilgili ipuçlarını vermektedir.
e. Bu ruh hali şiiri nasıl etkilemektedir(5 P)
Bu ruh hli şiire ka¬ramsar bir hava vermektedir.
f. Bu ruh hali ile ikinci yeni şiiri arasında nasıl bir ilişki kurulabilir(5 P)
İkinci Yeni şiirindeki temalar, bireysel, bireyselliği ölçüsünde "karamsar" bir dünya görüşüne sahiptir.

5. (1)“ Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, (2) "Hoşça bak ztına kim zübde-i lemsin sen
Minicik gövdeme yüklü kafdağı, Merdüm-i dîde-i ekvn olan demsin sen "
Bir zerreciğim ki , arş''a gebeyim, Şeyh Galib
Dev sancılarımın budur kaynağı!” (3) “Evreni içinde gizleyen özneyim ben”
Necip Fazıl KISAKÜREK Hüseyin ATLANSOY

Yukarıdaki üç metni muhteva(Konu) yönünden inceleyiniz.
c. Temalarını bulunuz,(10 P)
1, 2 ve 3. metinlerin teması “insan alemin özüdür ya da alemin özü insanda gizlidir. Her bireysel varlık, bütün dünya ve tanrının bir aynası gibidir; veya her biri kendi tarzında bütün kinatı ifade etmektedir” şeklinde söylenebilir.

d. Tema benzerliğinin sebebini açıklayınız. (10 P)
Bu benzerliğin sebebi “şairlerin geleneğin(Divan Şiiri ve Tasavvuf Düşüncesinin) etkisini şiirlerine yansıtmasıdır.” denebilir


6. “……..
Zikre dalmış her şey
Güne gülümserken papatyalar
Dualar gibi yükselir ümitlerim
Güneşle kol kola kırlarda koşarak
……… ”
Muhsin YAZICIOĞLU
c. Yukarıdaki dizelerde kişileştirilen nesneler nelerdir (3 P)
Her şey, papatya ve güneş kişileştirilmiştir.
d. Yukarıdaki dizelerde altı çizili mısradaki söz sanatını yazınız. (3 P)
Ümitler dualara benzetilerek “Teşbih” sanatı yapılmıştır.

7. İhtiyar elini bağrına soktu,
Dedi ki-"İstanbul muhsarası,
Başlarken aldığım gaz yarası,
İçinden çektiğim bu altın oktu!.."
(YAHYA KEMAL)
c. Yukarıdaki manzum parçanın ölçüsünü, kafiye örgüsünü ve çeşitlerini üzerinde gösteriniz.(5 P)
Şiir 11li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Kafiye örgüsü abba (sarma kafiye) biçimindedir.
-ok/ok arasında tam; -ara/-ara arasında zengin kafiye vardır.
-tu/-tu ve –sı/-sı ekleri rediftir
d. Şiirin biçimiyle gelenek ilişkisini bir iki cümleyle değerlendiriniz. (5 P)
Şiir hece ölçüsüyle yazıldığı için halk şiiri geleneğiyle ilişkilendirilebilir. Ancak kafiyelenişi yönüyle gelenekten ayrılır.

8. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.(5 P)
• 1980 sonrası Türk şiiri uzak çağrışımlarla yüklü imgelere değer vermesiyle İkinci Yeni şiirinin imge anlayışını devam ettirir.
• İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiirde şairler kendilerini toplumun sözcüsü olarak kabul etmişlerdir.
• Halk şiiri geleneği görsel materyallerin yaygınlaşması ve şehirleşme yüzünden zayıflamaktadır.
• İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şairler şiire yükledikleri işlev bakımından Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Akif, ve Nazım Hikmete bağlanırlar.
• Abdurrahim Karakoçu halk şiiri geleneğine bağlılık yönünden Aşık Veysel ve Murat Çobanoğlundan ayıran fark şiirlerini saz eşliğinde söylememesidir.

9. Şiir hakkındaki görüşlerini “poetik metin” olarak ortaya koyan dört şairi ve bu şairlerin görüşlerini içeren metinlerin isimlerini kronolojik olarak(tarih sırasına göre) yazınız.. (4 P)
Ahmet Haşim -Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar
Orhan Veli KANIK -Garip Önsözü
Ahmet Hamdi TANPINAR -Antalyalı Bir Genç Kıza Mektup
Necip Fazıl KISAKÜREK -Poetika

10. Aşağıdaki eserlerin karşısına şairlerinin isimlerini yazınız. (5)

Safahat - Mehmet Akif ERSOY
Çile - Necip Fazıl KISAKÜREK
Kendi Gökkubbemiz - Yahya Kemal BEYATLI
Yerçekimli Karanfil - Edip CANSEVER
Hafız ile Semender - Haydar ERGÜLEN


 »2008 kpss soRULARI, »fizik dersi, »KPSS SORULARI 2008, »lise sonrası kpss 2009 soruları, »2008 kpss sınav soruları ve cevapları, »11 sınıf edebiyat yazılı soruları, »8 sınıf fen ve teknoloji 1 ünite ile ilgili değerlendirme soruları, »geçmiş kpss lise soruları 2009, »dil anlatım yazılı soruları 11 sınıf, »2008kpss soruları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.