Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Felsefe 9. sınıf-22

dogrukaynak Ödev-Ders » Felsefe » Felsefe 9. sınıf-22
Hit : 1659
Tarih : 17 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1337) :
1. “Hiçbir millet yoktur ki, aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.”(Ftır,24) ayeti hangi gerçeği vurgular a) Peygamberler, uyarıcılardır. b) Milletler, bir uyarıcıya muhtaçtır. c) Bazı milletler uyarıcıdan mahrum kalmışlardır. d) Tarihin her döneminde din vardır.
2. Monoteizm, politeizm, gnostisizm, agnostisizm, ateizm kavramlarının sırasıyla anlamı aşağıdakilerden hangisidira) Tek tanrıcılık, gizemcilik, çok tanrıcılık, bilinemezcilik, tanrıtanımazlık. b) Tek tanrıcılık, çok tanrıcılık, gizemcilik, bilinemezcilik, tanrıtanımazlık.c) Çok tanrıcılık, tek tanrıcılık, , gizemcilik, bilinemezcilik, tanrıtanımazlık. d) Tek tanrıcılık, gizemcilik, tanrıtanımazlık, çok tanrıcılık, bilinemezcilik.
3. İslmiyet insanlara din ve vicdan özgürlüğü tanır. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu konuyla ilgili değildir a. “Dinde zorlama yoktur” b. “Allah size,- İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.”c. “Hak, Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkr etsin.”d. “(Resûlüm), öğüt ver, Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin.”
4. “İnandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi inanmaya başlar” sözünü en iyi açıklayan yargı hangisidira-İnanmak başka şey, yaşamak başka şeydir. b-İnandığımız değerlere gereken önemi vermeliyiz. c-İnanç, hayatı şekillendirirse hayat inançları etkilemez.d-İnançlarını eyleme dönüştüremeyenler, eylemlerinin doğruluğunu kabul eder.
5. Tek tanrıcılığın İslam Dinindeki karşılığına ne denir a)Tevhit b)Teslis c)İman d) Salavat
6. Ağızı, burunu ve bütün bedeni yıkamak şeklindeki abdeste ne ad verilir a) Namaz abdesti b) Gusül/boy abdesti c)Teyemmüm abdesti d) Manevi temizlik
7. İslam dininde ibadetler bedenle, malla, hem beden hem de malla yapılmaktadır. Aşağıdaki ibadet çeşitlerinden hangisi sadece beden ile yapılmaktadır a) Namaz kılmak b) sadaka vermek c) Zekat vermek d) Hacca gitmek
8. İbadetlerini düzenli olarak yerine getiren kişi;doğayı, çevreyi, hayvanları ve tüm varlıkları Allahın eseri olarak görür.Onun yarattığı her şeye sevgiyle yaklaşır. Çevreyi temiz tutar, hayvanları korur. Doğaya zarar vermez .Bütün bunları ibadet olarak değerlendirir.Yukarıdaki paragrafa göre hangisi öncelikle söylenebilir a-İbadetler insan davranışını etkilemez. b-İyi işler yapmak için öncelikle ibadet edilir. c-İbadetler insan davranışlarını güzelleştirir. d-İbadetler sınırlıdır.
-C-
9. İslama göre insan hata ve günahlarından sebep olduğu manevi kirlerden ………..ederek arınır. a- Çalışarak b- Tevbe ederek c- 1 ay oruç tutarak d- ağlayarak
10. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin babasının ismidir a-Abdulmuttalip b-Abdullatif c- Abdullah d- Abdulhamit
11. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin amcalarından değildira- Haris b- Zübeyr c- Ebu Talip d- Ebu Bekir
12. Peygamberimizin doğum tarihi nedira- Nisan 571 b- Nisan 610 c- Nisan 632 d-Mart 571
13. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin süt kardeşlerinden değildira- Şeyma b- Abdullah c- Ahmet d- Üneyse
14. Yahudilerin kutsal kitabı hangisidira- Kuran-ı Kerim b- İncil c- Tevrat d- Zebur
15. Kuranın yirmi sayfasının oluşturduğu bölüme ne ad verilira- Cüz b- Ayet c- Sure d- Mushaf
16. Aşağıdakilerden hangisi Kuranın Mushaf haline getirilmesiyle görevlendirilmiştir a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Osman c- Hz. Ali d- Hz. Zeyd bin Sabit
17. Aşağıdakilerden hangisi Kuranın aşama aşama indirilmesi nedenlerinden biri değildir a- Topluca indirilmesinin mümkün olmayışı b- Daha iyi anlaşılması c- Kolayca ezberlenmesi ve yazılabilmesi için d- Daha kolay uygulanabilmesi
18. Kuran-ı Kerim kimin döneminde çoğaltılarak Medine dışındaki şehirlere gönderilmiştir a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Ali c- Hz. Osman d- Hz. Ömer
19. Toplumumuzu birleştiren değerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır a- Vatan ve Ülkü birliği b- İnsan haklarına saygı c- Bayrak ve İstiklal Marşı d- Hepsi
20. Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizden değildira- Selamlaşma b- Bayramlaşma c- Hasta Ziyareti d- Hac
21. Bir ülkenin kendi kendine yetebilmesi, siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan dışa muhtaç olmamasına ne denir a- Hürriyet b- Bağımsızlık c- Vatan d- Milli Seciye
22. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün Laiklik anlayışı ile bağdaşmaza- Dine karşıdır. b- Din vicdan işidir. c- Laiklik, dini teminat altına alan bir ilkedir. d- Dine kesinlikle karşı değildir
23. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmadan önceki inançlarından değildir a- Budizm b- Maniheizm c- Yahudilik d- İslamiyet
24. Aşağıdakilerden hangisi Maturidinin tefsir kitabının ismidira-Risale b-Mesnevi c-Tevilatül Kuran d- Makalat
25. Şafii mezhebinin temellerini oluşturan kitap aşağıdakilerden hangisidir a-Risale b-Mesnevi c-Tevilatül Kuran d- Makalat

 »2010 2011 7 SINIF MÜZİK YILLIK PLANI, »10 sınıf coğrafya topografya ve kayaçlar videolu ders anlatımı, »tarıh dersı 10 sınıf taşra ve eyalet yönetımı anlat, »dil ve anlatım11 sınıf ders kitabı cevapları, »lise sınıf arkadaşlarının mektuplaşmasına örnek, »özgün yayınevi matematik planı 3 sınıf, »11 sınıf inkılap tarihi etüt odası, »11 sınıf ingilizce workbook cevapları, »11 sınıf edebiyat yazılı soruları, »8 sınıf ingilizce etüt odası,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.