Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Felsefe 9. sınıf-4

dogrukaynak Ödev-Ders » Felsefe » Felsefe 9. sınıf-4
Hit : 1371
Tarih : 17 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1151) :
S –1)- I-Örf-bir toplumda eskiden beri uyulması gereken kültürel değer
II- Değer:bir toplum içinde veya insanlar arsında benimsenmiş her türlü düşünüş davranış kural
III-ahlak:insanın doğuştan sahip olduğu yetenek
IV-Kişilik:insanın iyi kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan söz ve davranışlara denir
Yukarıdaki karşılaştırmalardan hangisi veya hangileri doğrudur
a)I-II
b)I-III
c)II
D)I-II-III-IV
e)I-II-IV

S-2-) Şeyma-abdestin farzları 4 tür
Gamze-boy abdestinin farzı 3 tür
Elif-ibadet yalnız sevap kazanmak için yapılır
3 arkadaş yazılı öncesi tekrar yapıyorlar.Sorular yazılıda çıkarsa hangisi veya hangileri tam puan alır
a)Şeyma-Elif
b)Şeyma-Gamze
c)Gamze
d)Şeyma
e)Gamze-Elif

S-3-) Esra-yüzü yıkamak
Feyza:kolları dirseklere kadar yıkamak
Kısmet:başın dörtte birini mesh etmek
İsmet:…….
4 arkadaş abdestin farzlarını sıralıyor İsmet ne demeli
a) boynu mesh etmek
b)ağza su vermek
c)kulakları mesh etmek
d)elleri yıkamak
e)ayakları yıkamak

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri doğrudur
a)I b)II c)I,II d)III e)I,II,III

S-4-) Öğretmen Nisayı sözlü yapar.2 soru sorar
1.soru k.kerimin ana konuları nelerdirCevap-inanç, ibadet, ahlak
2.soru-k.kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştırCevap:Hz. Osman
Öğretmeni Nisaya sözlüden kaç versin
a)50 vermeli. Çünkü 1.soru inanç. ibadet, tevhit olacaktı
b)50 vermeli.Çünkü:2.soru Hz. Ömer olmalıydı
c)O vermeli ikisi de yanlış 1.soru inanç,ahlak,tövbe olacaktı
d)100 vermeli ikisi de doğru cevaptır.
e)70 vermeli Çünkü 1.soruyu eksik söyledi kıssalar, peygamberlerde olacaktı


S-5-) Öğretmen Fatma Zehrayı sözlüye kaldırır.
Cahiliye dönemi nedir
Fatma Zehra İslamiyet ten önceki Arap toplumun denir
öğretmen-hılful fudul nedirdiye sorar
Fatma Zehra Peygamberimizin Medine de sosyal barışa yönelik yaptığı çalışmalara denir diye cevap verir
Öğretmen Fatma Zehra ya 50 aldın der.Fatma Zehra neden 50 almıştır
a)1.soruya doğrusu Medine deki sosyal ortama denir
b)2.soruya yanlış cevap vermiştir.doğrusu peygamberimizin gençlik yıllarında haksızlıklara mücadele için katıldığı cemiyetin adıdır
c)2.soru yanlış doğrusu mescidi nebinin yanındaki eğitim kurumunun adıdır
d)ikisi de doğrudur öğretmen Zehra ya şaka yapmıştır aslında 100 almıştır
e)1.soru yanlış doğrusu:Medine deki İslamiyet ten önceki döneme verilen isimdir


S-6-) Aşağıdaki kavramlar belli sıraya göre dizilmiştir boşluklara uygun kelimeleri bulunuz

Ayet –……….-cüz-Mushaf
Hz. Hatice-Hz. Zeyt-Hz. Ali-……….
Yahudilik-İslamiyet………….-………….
Tecvid-……….-mukabele-hafız

a)sure-Ebu Talip-Budizm-hatım
b)hatım-Ebu Bekir-Hıristiyanlık-tefsir
c)sure-Ebu Bekir-Hıristiyanlık-hatım
d)sure-Ebu Bekir-Agnostizm-hatım
e)sure-Ömer-Hıristiyanlık-hatım

S-7) Ey örtünüp bürünen peygamber. kalkta uyar.rabbini yücelt.elbiseni temiz tut. …uzak dur”
Ayeti tamamlayınız
a)iyilikten
b)sevaplardan
c)maldan
d)kötülüklerden
e)müşriklerden

S-8-) Eşleştirmelerden hangisi veya hangileri yanlıştır
I-Tek tanrıcılık=monoteizm
II-çok tanrıcılık=politeizm
III-Bilinemzcilik=Gnostizm
IV-tanrıtanımazlık=ateizm
V-gizemcilik=agnostizm
a)I-II
b)III-I
c)IV
d)IV-I
e)III-V

S-9-) Fatih ,dinin insanlara neler kazandırdığını sıralıyor:
1-düşünmeyi öğretir
2-ahlaklı olmayı öğretir
3-……..
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelemez
a)ödev yapmayı öğretir
b)sağlam karakter kazandırır
c)iyilik yapmayı öğretir
d)yalnız kalmayı öğretir.
e)sorumluluk bilinci kazandırır

S-10) Bengisu boy abdestinin farzlarını öğreniyor:ağzı temizlemek,…….,tüm bedeni yıkamak.
Yukarıdaki boş bırakılan yere ne yazalım ki Bengisu boy abdestini öğrensin
A)ayakları yıkamak
B)elleri yıkamak
C)burnu temizlemek
D)başı mesh etmek
E)kulakları yıkamak

S-11-) Müslüman olmadan önce hangisi Türkler arasında yaygın dinler arasına girmez
a)Manihaizm
b)Hıristiyanlık
c)Putperestlik
d)Yahudilik
e)Budizm


S-12-) - Gizem örf ve geleneğin tanımını yaparken hata yapmıştır.
Gizemin verdiği cevaplara bakarak hangisini yanlış söylediğini bulunuz.
a)bir toplumda eskiden beri uygulanır
b)kuşaktan kuşağa iletilir
c)kolay değişebilen, sosyal değere sahip olmayan davranıştır
d)içerisinde kültürel değer alışkanlık bilgi töre ve davranış yer alır
e)akla aykırı olmayan dininde onayladığı durumdur

S-13-) Aşağıdakilerden hangisi insanın doğasında bulunan olumsuz davranışlardandır
a)saygı
b)inanma
c)doğruluk
d)güven
e)çekememezlik

S-14-) Dini ve ahlaki değerler insana neyi kazandırır
a)hırsızlık yapmayı
b)yalan söylemeyi
c) çevreyi kirletmeyi
d)yardımsever olmamayı
e)dürüst yaşamayı

S-15-) Aşağıdakilerden hangisi İslamın ahlaki ilkeleri arasında yer almaz
a)fedakr davranmak
b)cana kıymak,
c)karşılıksız sevmek
d)merhametli olmak
e)iyi niyetli olmak
I
S.16) Aşağıdakilerden hangisi ailenin temel amacıdır
a)okula gitmesine engel olmak
b)kendilerinin istediği mesleğe gitmesi için çocuklarına baskı yapmak
c)sorumsuz nesil yetiştirmek
d)sorumluluk vermemek
e) topluma faydalı bireyler kazandırmaktır.

S-17-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
a)ahiret inancı-hesap verme duygusunu geliştirir başkalarına zarar vermemeyi öğretir.
b)Allahın varlığına birliğine inanmak-Allah sevgisini oluşturur
c)Allahın her şeyin yaratıcısı olduğu gerçeğini bilmek-hesap verme duygusunu geliştirir
d)ahlaklı yaşama isteğinde bulunmak sevgi,saygı,barış,hoşgörü,adal et…gibi hasletleri geliştirir
e)dini öğütleri dinlemek:kötü sebepleri geliştirir.


S-18-) Laiklik ilkesinde neye önem verilir
a)bilime ve özgürlüğe
b)bilime ve akla
c)özgürlüğe ve akla
d)insanlığa ve halka
e)halka ve akla

S-19-) Aşağıdakilerden hangisi laikliğin amaçlarından değildir
a)ruhbanlık anlayışına müsaade etmek
b)din ve vicdan hürriyetini sağlamak
c)din ve inanç karşısında tarafsız kalmamak
d)din istismarcılığını ortadan kaldırmak
e)din ve devlet işlerini ayırmak

S-20-) Örf ve adetlerimizden olmayan hangisidir
a)hasta ziyareti
b)bayramlaşmak
c)misafirperverlik
d)selamlaşmak
e)zekt vermek

S-21-) Bir toplum içinde veya insanlar arasında kural ve kıymettir buna değer denir
II-Adet bir şey eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığıdır
III-Örf bir toplumda eskiden beri uygulanan dolayısıyla kuşaktan kuşağa yaptırım gücü olan kültürel değerler
Tanımlardan hangisi veya hangileri doğrudur
a)I-III
b)I
c)II
d)III
e)I-II-II

S-22-) Salih-en uzun sure bakara 286 ayettir
Beyza-bakara suresidir ama 288 ayettir
Hülya-en kısa suresi Kevser 3 ayettir
Fatih-hayır ne kısa sure nas 3 ayettir
4 arkadaştan hangisi veya hangileri doğru söylüyor
a)Salih –Fatih
b)Beyza-Fatih
c)fatih-Hülya
d)Salih-Hülya
e)sadece Salih

S-23-) Öğretmen derste gamzeye örf ve adetlerin özelliklerini saymasını ister.Gamze e:
I-yazılıdır
II-halk kendiliğinden uyar
III-topluluk içinde değişmeyen sosyal değerlerdir
IV-kolay kolay değişmeyen sosyal değerlerdir
V-uymak mecburidir zorunludur
VI-taklide ve alışkanlığa dayanır
Gamze hangi maddeyi yada maddeleri yanlış söylemiştir
a)I
b)III-IV-V
c)I-V
d)I-III-V
e)V-VI
S-24-) Aile toplumun ………
Aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle doğru olur
a)duygularıdır
b)saygısıdır
c)temelidir
d)sevgisidir
e)huzurudur

S-25-) Merve-değerler kişiye ve toplumsal hayata yön verir
Hande-değerler insanı şekillendirir
Eda-değerlerin oluşumunda insanın doğuştan getirdiği özellikler etkin değildir
Üç arkadaş değerler konusunda konuşuyor hangisinin ya da hangilerinin dedikleri doğrudur
a)Merve-Eda
b)Hande- Eda
c)Hande
d)Merve-Hande
e)Merve »2010 2011 7 SINIF MÜZİK YILLIK PLANI, »10 sınıf coğrafya topografya ve kayaçlar videolu ders anlatımı, »tarıh dersı 10 sınıf taşra ve eyalet yönetımı anlat, »dil ve anlatım11 sınıf ders kitabı cevapları, »lise sınıf arkadaşlarının mektuplaşmasına örnek, »özgün yayınevi matematik planı 3 sınıf, »11 sınıf inkılap tarihi etüt odası, »11 sınıf ingilizce workbook cevapları, »11 sınıf edebiyat yazılı soruları, »8 sınıf ingilizce etüt odası,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.