Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Fizik Kavram Haritası

dogrukaynak Ödev-Ders » Fizik » Fizik Kavram Haritası
Hit : 2018
Tarih : 13 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1597) :
KAVRAMLAR-(mekanik kavramlar)

Fizik-Madde ve enerjiyi inceleyen, maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışındaki genel veya geçici yasalara bağlı, deneylerle araştırılabilen, ölçülebilen ve matematiksel olarak tanımlanabilen olgulara inceleyen bir bilim dalıdır.

Skaler-Sadece sayı ile tanımlanabilen büyüklüklere denir.

Doğru-İki nokta arasındaki en kısa yoldur.

Doğrultu-Aynı düzlemdeki herhangi iki nokta arasındaki sonsuz noktalar kümesinin belirttiği yol, istikamet. Aralarında 180 derece bulunan, başlangıç noktaları aynı iki ışının belirttiği tek yoldur.

Yön-Belirli bir noktaya göre olan yerdir.

Vektör-Yönlendirilmiş doğru parçasıdır.

Vektörel büyüklükler-Matematiksel ifadelerin yanı sıra doğrultu ,yön, başlangıç noktası ve şiddeti ile tanımlanabilen büyüklüklere denir.

Kuvvet-Duran bir cismi harekete geçiren, hareket eden bir cismi durdurabilen cisimlerin şekillerini ve yönlerini değiştirebilen etkiye denir.

Eşit kuvvetler- Doğrultusu, yönü ve şiddeti aynı olan vektörlere denir.

Zıt kuvvetler-Doğrultusu ve şiddeti aynı olup yönü zıt olan vektörlere denir.

Paralel kuvvetler- Doğrultuları aynı uygulama noktaları farklı olan kuvvetlere denir.

Bileşke kuvvet-İki yada daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen etkiye denir.

Dengeleyici kuvvet-Bir cismi dengede tutmak için veya hareket halindeki bir cismin hızını sabit hızla sürdürebilmesi için bileşke kuvvete eşit büyüklükte ve zıt yönde uygulanması gereken kuvvete denir.

Kütle çekim kuvveti-İki cismin kütlelerinden dolayı birbirine uyguladıkları kuvvete denir. Cisimlerin kütleleriyle doğru, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.

Sürtünme kuvveti-Daima cisme uygulanan kuvvete ters yönde olup hareket ettirici özelliği olmayıp hareketi engelleyici özelliği olan ve yüzeyin pürüzlülüğünden kaynaklanan kuvvete denir.

Denge-Bir cisme hiçbir kuvvet etki etmiyorsa yada etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise ve cisme etki eden kuvvetlerin toplam döndürücü etkisi sıfır ise bu duruma denge hali denir.

Moment-Kuvvetlerin döndürücü etkisine denir.

Esneklik-Herhangi bir dış gücün etkisiyle biçim değişikliğine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski haline dönebilme özelliğidir.

Dinamometre-Yayların esneklik özelliğinden faydalanılarak yapılan kuvveti ölçmeye yarayan alettir.

Kütle-Bir cismin değişmeyen madde miktarıdır.

Ağırlık-Bir cisme uygulanan yerçekimi etkisine denir.

Ağırlık merkezi-Bir cismin bütün noktalarına ayrı ayrı etki eden yerçekimi kuvvetlerinden oluşmuş, tek kuvvet durumundaki bileşkenin uygulama noktasıdır.

Hacim-Bir cismin uzayda kapladığı alana denir.

Özkütle-Birim hacimdeki madde miktarıdır.

Homojen-Her yerinde aynı özelliği gösteren maddeye denir.

Türdeş-Yapılış maddesi, kütlesi, sıcaklığı, basıncı ve hacmi aynı olan maddelere denir.

Eylemsizlik-Bir cismin durumunu koruma eğilimine denir. Duran bir cismin durmaya devam etme eğilimi, hareket eden bir cisminde sabit hızla hareketine devam etme eğilimidir.

Hareket-Bir cismin sabit bir noktaya göre yerdeğiştirmesidir.

Konum-Bir cismin sabit bir noktaya göre yönlü uzaklığına denir.

Yerdeğiştirme-Bir cismin ilk konumundan son konumuna doğru olan en kısa yönlü uzaklıktır.

Yol-Bir cismin katettiği mesafeye denir.

Hız-Bir cismin birim zamandaki yerdeğiştirmesidir.

Sürat-Bir cismin birim zamanda aldığı yoldur.

Ortalama vektörel hız-Bir cismin belirli bir zamandaki yerdeğiştirmesidir.

Ortalama skaler hız-Bir cismin belirli bir zaman içindeki toplam aldığı yoldur.

Ani hız-Bir cismin herhangi bir andaki anlık hızına denir.

İvme-Bir cismin birim zamandaki hız değişimidir.

Ani ivme-Bir cismin herhangi bir andaki anlık ivmesidir.

Serbest düşme-Belirli bir yükseklikten bırakılan bir cismin ağırlığından dolayı yaptığı hızlanma hareketine denir.

Düzgün Doğrusal Hareket-Sabit hızla ilerleyen bir cismin hareketine denir. »lise fizik, »lise 1 fizik, »fizik dersi,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.