Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Hac Nedir ve Niçin Yapılır

dogrukaynak Ödev-Ders » Felsefe » Hac Nedir ve Niçin Yapılır
Hit : 3297
Tarih : 18 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2213) :
7. Hac Nedir ve Niçin Yapılır

Hac ne demektir

Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamini gelir. Dini bir terim olarak hac; yılın belli günlerinde(Kameri aylardan Zilhicce ayında) kurallarına uygun şekilde ihram denilen örtüye bürünerek Arafat da ayakta durmak ve Kbeyi tavaf etmektir. Bu kutsal yerleri belirli zamanlarda ziyaret eden kimseye hacı denir.
Hac niçin yapılır

Her müminin amacı Allahın hoşnutluğunu kazanmaktır. Onun rızasını kazanmanın yollarından biri de, peygamberleri aracılığı ile bildirdiği emirleri yerine getirmek, yasaklarından da kaçınmaktır. Allahın emirleri insanı iyiye, güzele, doğruya yöneltmek, yasakları ise kötülüklerden uzaklaştırmaktır. Böylece insanı güzel ahlk sahibi kılarak mutlu olmasını sağlamaktır.
Aynı zamanda Allahın buyruklarını yerine getirmekle onun sevgisini kazandığımız gibi, verdiği nimetlerden dolayı da şükretmiş oluruz. Çünkü Allah sevgiye, saygıya ve ibadet edilmeye lyık tek varlıktır.
İslmın beş temel şartından biri olan hac hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. Maddi durumu iyi olanların ömürlerinde bir defa hac ibadetini yapmaları farzdır. Yüce Allah Kuranda-“Yoluna gücü yetenlerin Allahın evi (Kbe)ni hac ve ziyaret etmeleri, insanlar üzerinde Allahın bir Hakkıdır.”(Ali İmran suresi ayet 97) buyurmuştur. Peygamberimiz de haccı Müslümanlığın beş esasından biri olarak saymış, yapılışını bizzat uygulayarak Müslümanlara öğretmiştir.
Hac Kimlere Farzdır

Gücü yeten yani zengin ve sağlıklı olan Müslümanın hayatında bir kez haccetmesi farzdır. Bir kimseye haccın farz olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir:

1.Hür, ergin ve akıllı olmak
2.Hacca gidip gelmeye yeterli vakti bulunmak
3.Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olmak
4.Gerekli masrafları karşılayacak kadar zengin olmak
5.Sağlıklı olmak
6.Yol güvenliği bulunmak
Umre ne demektir

Eğer Kbe hac mevsimi dışında ihramlı olarak tavaf edilir ve Safa ile Merve arasında say edilirse buna Umre denir.
Umre yapmak sünnettir. Umre için belirli bir zaman yoktur. Arefe ve onu izleyen kurban bayramı günleri olmak üzere yılda beş günün dışında her zaman umre yapılır.
Umrenin Yapılışı

Umre yapmak isteyen kimse “Mikat” sınırları dışında gerekli temizliği yaptıktan sonra umreye niyet edip, telbiye getirerek İhrama girer. Mekkeye varınca usulüne uygun Kbenin etrafında umre tavafını yapar. Tavaf bitince iki rekat “Tavaf namazı” kılar. Daha sonra Safa ile Merve arasında umrenin sayını yapar. Sayı bitirince tıraş olur ve ihramdan çıkar. Böylece umre tamamlanmış olur.
Haccın maddi ve manevi birçok faydaları vardır. Bunlardan bazıları şunlardırHacca giden Müslüman, Allahın kendisine verdiği vücut sağlığı ve mal zenginliği gibi dünya nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olur. Değişik ülkelerden gelen Müslümanlar görüşüp tanışır ve bilgi alış-verişinde bulunur, aynı zamanda ticarî ilişkilerde bulunurlar. Hac, insanın kul hakkı dışında diğer günahlardan affedilmesine sebeptir. Bunun için günahlarının affedilmesi için dua ederler. Bir daha kötü bir iş yapmamak, dürüst ve ahlklı olmak üzere Allaha söz verirler. Hac, çeşitli Müslüman ülke insanları arasında kardeşlik kurulmasına yardımcı olur. İslm dininin birlik ve beraberlik dini olduğu, hacda daha kolay anlaşılır. Hac mevsiminde Kbe mahşer yerini andırır. Hac ibadetini yerine getiren Müslüman dünya menfaatleri için yapılan kötü işlerin ne kadar boş ve anlamsız olduğunu kavrar. Biliyoruz ki seyahat insan sağlığı için çok faydalıdır. Hatta ruhî sıkıntılardan kurtulması için insanlara seyahat tavsiye edilir. Allah da Kuranda gezip dolaşmayı tavsiye etmiştir. İşte hacca gidenler bu seyahati tabiî olarak yapmış olurlar. Bütün hacı adaylarının renk, ırk ve meslek ayırımı gözetmeden bembeyaz ve aynı tip ihram içinde bulunmaları eşitlik fikrinin yerleşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda hac ibadeti dünya Müslümanları arasında tanışma, yakınlaşma, birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının gelişmesine yol açtığı için evrensel boyutları olan bir ibadettir.Kısaca hacca gidenlerin inançları tazelenir. İnsanlığa hizmet aşkları artar. Yardım duyguları gelişir. Bütün insanların eşit ve kardeş olduğunu kavrar. Böylelikle dostluk, sevgi ve barış sağlanmış olur.
Hac ve umre ile İlgili Kavramlar (İhram, Tavaf, Say, Vakfe)

İhram: Haccın farzlarından biridir. “ihram” vücudun belden itibaren alt kısmına sarılan ve sırta alınan bir havludan ibarettir. Bu erkekler içindir. Kadınlar ihrama girmez, uzunca bir entari giyerler.
Vakfe-Vakfe “durmak” demektir. Dîni bir terim olarak Arefe günü (Kurban bayramından bir gün önce) Arafatta bulunmaktır. Orada ibadet ve dua edilir.
Tavaf: Kurban bayramının ilk üç gününde Kabeyi tavaf etmek farzdır. Kbenin etrafında dualar okunarak yedi kez dönmeye tavaf denir. Bir kez dönüşe şavt denir.
Say: Kbenin yakınında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmektir.Bu gidiş ve gelişler, Safadan Merveye dört, Merveden Safaya üç olmak üzere yedi defadır.
Hac ve umre ile ilgili Meknlar

Kbe, Mescidi Haramın tam ortasında, köşeleri dört ana yöne denk gelecek şekilde yapılmış dikdörtgen biçiminde bir binadır. Kbenin içinde tavanı tutan üç ağaç sütun ve tavana çıkmak için bir de merdiven vardır. İç duvarı mermerle kaplıdır. Kbenin üstü ve dış duvarları her yıl hac mevsiminde değiştirilen üzeri ayetlerle işlenmiş siyah bir örtü ile kapatılmaktadır. Kbenin köşesinde tavafın başlama noktasını belirten siyah bir taş “Hacer-ül Esved” bulunmaktadır. Kbenin yapılması ile buraya “Mescidül Haram” yani güvenlikle ibadet edilecek yer denilmiştir.
Hz. İbrahim Allahtan aldığı emirle Kbeyi yapmıştır. Oğlu Hz. İsmail de kendisine yardımcı olmuştur. Hz. İbrahim Kbenin yapımını tamamladıktan sonra Allah kendisine “şimdi insanları buraya çağır” diye emretmiş ve o da bu emri yerine getirmiştir.Hac sırasında Müslümanlar Hz. İbrahimin davranışlarını hatırlayarak onu yeniden yaşarlar. Mekke ve orada bulunan Kbe, Hz. İbrahimden sonra yüzyıllar boyu kutsallığını korumuştur. İslmın gelmesiyle Allah peygamberimize şöyle buyurmuştur-“İnsanları hacca çağır; yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan sana gelsinler”(Hac suresi, ayet 27) İşte, Allahın bu emri gereğince Müslümanlar farz olan hac ibadetini yaparlar.
Mescidi Haram: Kbeyi çevreleyen, namaz kılmak, tavaf ve dua etmek için kullanılan geniş bir alandan ibarettir. Buraya “Haremi Şerif” de denir. Zemini renkli mermerle kaplı olan bu alanın dört tarafı duvarlarla çevrilmiş olup, pek çok kapısı ve yedi tane minaresi vardır.
Mekke: Hz. İbrahimden bu tarafa Kbe kutsal bir yer olarak kabul edilmiştir. Zaman içinde oraya yerleşen insanlar, Mekke şehrini kurmuşlardır. Mekke Kuranda şehirlerin anası olarak anılmaktadır. Kuran Allaha ibadet amacıyla yapılan ilk mescidin Mekkede inşa edildiğini belirtmektedir. Bu konu ile ilgili ayet şöyledir-“İnsanlar için kurulan ilk ev (ibadet yeri) Mekkede lemlere hidayet kaynağı olan Kbedir.” (Ali İmran suresi, ayet 96)
Safa ve Merve-Kbenin doğusunda yaklaşık 350 metre aralıklı iki tepedir. Güneydeki, Safa, kuzeydeki ise Mervedir. Bu iki tepe arasında say yapılır.
Arafat Dağı: Mekkenin doğusunda, Mekkeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan, hacıların kurban bayramının arife günü toplandıkları yerdir. Haccın farzlarından biri olan “Arafat Vakfesi” burada yapılır.(Bakara suresi, ayet 198) Peygamberimiz “Hac Arafattır” buyurarak, Arafat vakfesinin önemini belirtmiştir.
Arafat, sevgili Peygamberimizin Yüce Allahın ümmetinin bağışlanmasını istediği ve onların bağışlanacağına dair ilhi müjdeyi aldığı yerdir. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz de 632 yılında arkadaşları (ashabı) ile birlikte yaptığı “Veda Haccı” nda yüzbini aşkın Müslümana yaptığı konuşmayı “Veda Hutbesi”ni burada yapmıştır.
Müzdelife: Arafat dağı ile Mina arasında kalan bir bölgenin adıdır. Hac esnasında Arafattan dönüşte Müzdelifede vakfe yapılır.
Mina: Mekkenin doğusundaki dağların eteğinde Arafata giden yol üzerinde bulunan Müzdelife ile Mekke arasında kalan bir bölgenin adıdır. Hac ibadeti esnasında kurban kesmek ve şeytan taşlama (büyük ve küçük cemreler) burada yapılır.

Hac Nasıl Yapılır
Hacca gitmek isteyen kimse, bu kutsal görev için helal kazanç temin eder. Yola çıkmadan önce varsa borçlarını öder, hak sahipleri ile helllaşır. Günahlarının bağışlanması için tövbe edip Allahtan af diler. Kazaya kalmış ibadetleri varsa mümkün olduğu kadar kaza eder. Yola çıkacağı zaman evinde iki rekat namaz kılar. Aile fertleri, dostları ve yakınları ile helallaşıp veda ederek yola çıkar. Yolculukta ve hac ibadeti esnasında başkalarını incitecek kötü söz ve davranışlardan sakınır.
Hacı adayı ihrama girme yeri olan “mikat” da yıkanarak gerekli temizliği yapar ve ihrama girer. İki rekat namaz kılar, “Ya rabbi ben haccetmek istiyorum. Onu bana kolay kıl ve onu benden kabul et.” diye dua eder. Bu duayı okuyarak niyet ettikten sonra “Telbiye” de bulunur.
Telbiye ne demektir

"Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke l şeriyke leke lebbeyk. İnnel hamde ven-Nimete leke ve mülk, l şeriyke lek:”
Anlamı: Allahım! Davetine uyarak emrine boyun eğdim. Senin davetine uymak benim boynumun borcudur. Senin eşin ve ortağın yoktur. Senin emrine boyun eğdim. Hamd ve nimet sana mahsustur. Mülk de senindir. Senin eşin ve ortağın yoktur.
İhrama girdikten, namaz kılıp “telbiye” getirdikten sonra Mekkeye doğru yola çıkar. Yolda telbiye getirmeye devam eder. Mekkeye varacağı zaman abdest alır ve dua ederek “varış tavafını” yapar. Sonra Safa lie Merve arasında yedi defa say eder.
Zilhicce ayının sekizinci günü sabah namazını Mekkede kılıp Minaya çıkar. Arefe günü sabahleyin Arafata hareket eder. Güneş batıncaya kadar Arafatda vakfeyi yerine getirmek için durur. Geceyi Müzdelifede geçirir.
Bayramın birinci günü Cemrei Akabeye yedi taş atar. Dilerse kurbanını bu gün kesebilir. Telbiyeye de son verir. Kbeye gelerek ziyaret tavafını yapar. Bayramın birinci, ikinci , üçüncü ve dördüncü günleri Minada bulunur. Şeytan taşlama görevini yerine getirir. Eğer memleketine dönecekse veda tavafını yapar, İki rekat namaz kılar. İsterse zemzem suyundan içer. Böylece görevini tamamlamış olur. Peygamberimizin kabrini ziyaret için Medineye gider.
Medineyi ve Mescid-i Nebiyi Ziyaret

Medine, Peygamberimizin; Mekkeden hicret ettikten sonra yerleştiği, ilk İslm devletini kurduğu, kabrinin bulunduğu şehirdir. Medinede peygamberimiz örnek bir toplum oluşturmuş ve İslm dini buradan yayılmıştır. Medinede Peygamber Mescidi, Uhud şehitliği, birçok sahabenin mezarının yeraldığı “Cennetül Baki” bulunmaktadır.
Mescidi Nebi-Peygamberimizin Medineye hicretinden sonra yapılmıştır. Yapımında Peygamberimiz bizzat çalışmıştır. Bu mescit üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım namaz ve diğer toplantılar için ayrılan geniş bir yerdir. İkinci kısım Suffa adı verilen bir salon, üçüncü kısım ise, Hz. peygamberin ailesine ait olup, kapıları mescidin avlusuna ayrı ayrı açılan küçük evlerdir.
Hz..Peygamber mescitte bir hurma kütüğüne dayanarak gelen vahiyleri müminlere okur, açıklar, öğrenmelerini sağlardı. Müminler onun çevresinde halka şeklinde otururlar, dinlediklerini tekrar ederek ezberlerlerdi. Bu eğitim şekli bir gelenek olmuş, kurulan bütün mescit ve camilerde uygulanmıştır.
Peygamberimizin kabrini ve mescidini ziyaret etmek isteyen bir kimse mümkünse gusül yapmalı veya abdest almalı, güzel elbise giymeli ve güzel koku sürünmelidir. Bol bol salavat getirmelidir. Ziyaret esnasında Kurandan dua ayetlerini okur ve içinden geldiği şekilde dua edebilir.
Mekkenin dışındaki en önemli ziyaret yeri Medine şehrinde bulunan Hz. Peygamberin kabridir. Hacdan önce veya sonra Medineye gidip burayı ziyaret etmeli. Hz. Peygamberin mescidinde namaz kılıp dua etmeli Ehl-i beytin (Peygamberimizin yakınları) ruhuna fatiha okumalıdır.Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.