Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Kimya 10. sınıf-Periyodik Sistem İle İlgili 5 Soru

dogrukaynak Ödev-Ders » Kimya » Kimya 10. sınıf-Periyodik Sistem İle İlgili 5 Soru
Hit : 3463
Tarih : 14 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/810) :
PERİYODİK CETVELLE İLGİLİ TEST SORULARI

1. X+3 iyonunun 10 elektronu olduğuna göre Xin periyodik cetvelindeki yeri nedir?

A) 3.periyot, 3.grup B) 3.periyot, 2.grup

C) 3.periyot, 4.grup D) 4.periyot, 8.grup2. I. Atom numarasına göre düzenlenmiştir.

II. Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösterir.

III. Aynı periyottaki elementler aynı değerliği alır.

Periyodik cetvelle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) Yalnız III3. Son yörüngelerinde 8 elektron bulunduran elementlere ne ad verilir?

A) Bileşik B) Metal C) Ametal D) Soygaz4. 11Na, 20Ca, 15P, 10Ne elementlerinden hangisi ametaldir?

A) 11Na B) 20Ca C)10Ne D)15P5. Nötr Y atomunun 20 protonu vardır. Y atomunun elektron dağılımı nasıldır?

A) 2-8-8-2 B) 2-8-10

C) 2-8-18 D) 2-6-8-26. Üçüncü enerji seviyesinde 3 elektronu bulunan bir atomun atom numarası kaçtır?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13

7. Üçüncü periyot 2A grubu elementinin atom numarası kaçtır

A)6 B)10 C)12 D)268. Elektron sayısı 18, yükü (-2) olan bir atomun periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3.periyot 8A grubu B) 3.periyot 6A grubu

C) 4.periyot 2A grubu D) 4.periyot 1A grubu9. Bir elementin periyodik tablodaki yerini belirleyebilmek için aşağıdakilerden hangisini gerekir?

A) Kütle numarası B) Atom numarası

C) Nötron sayısı D) Yükü10. 17X elementinin periyot ve grup numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3. periyot, 6A grubu B) 3. periyot, 7A grubu

C) 4. periyot, 7A grubu D) 3. periyot, 3A grubu11. Periyotlar cetveli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Elementler, periyotlarda atom numarasına göre dizilmişlerdir.

B) Periyodik tabloda yatay sıraya grup, düşey sıraya periyot denir.

C) Benzer özellikler taşıyan elementler aynı grupta yer alır.

D) En kararlı elementler en son grupta yer alır.

12.

I. Atom hacmi

II. Değerlik elektron sayısı

III. Elektron verme eğilimi

Periyodik cetvelde bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildiğinde yukarıdakilerden hangileri artar?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III13. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

A) Atom ağırlığı B) Değerlik

C) Atom numarası D) Kimyasal özellikler14. 20X , 11Y, 19Z elementlerinden hangileri aynı grup elementlerdir

A) Y ile Z B) X ile Z C) X ile Y D) X, Y ve Z15. I. Oda şartlarında genellikle katıdır.

II. Telve levha haline getirilebilir

III. Birbirleri ile alaşım yaparlar

Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki maddelerden hangisine aittir

A) Soygazlar B) Ametaller C) Metaller D) Çözeltiler16. Aşağıdakilerden hangisi elektriği iletmez

A) Kükürt B) Bakır C) Demir D) Gümüş17. Aşağıda verilen elementlerden hangisi metal değildir

A) 17N B) 3L C) 20M D) 11K18. I – Elektrik akımını iletirler. II – Pozitif yüklü iyon oluştururlar.

III – Alaşım yaparlar. IV – Kendi aralarında bileşik yaparlar.

Yukarıdaki özelliklerden hangisi metallere ait değildir

A) I B) II C) III D) IV19. 9X 17Y elementlerinin ortak özellikleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır

A) Moleküler yapıya sahiptir B) Halojen olarak bilinirler

C) Aynı grupta bulunurlar D) Aynı periyottadırlar20. I. Doğada elementel halde bulunurlar.

II. Bileşik oluşturmazlar.

III. Gaz halindedirler.

Bu özellikler hangi element grubuna aittir

A) Soygazlar B) Halojenler C) Metaller D) Ametaller21. I. Her periyot IA grubuyla başlar, VIIA grubuyla biter.

II. 8 tane A, 10 tane B grubu vardır.

III. Periyodik cetvel 7 periyottan oluşur.

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur

A) I - II B) I – III C) II - III D) I - II - III22. Periyodik cetvelin aynı gurubunda yukarıdan aşağıya doğru;

I.Atom numarası II.Atom çapı III.Değerlik elektron sayısı

niceliklerinden hangileri artar

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I - II D) II - III23. Alkali metaller(1A) grubu elementleri için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Değerlik elektron sayıları birdir.

B) Bileşiklerinde daima (+) yüklüdür.
C) e- sayıları soygazlardan bir ekamini*.
D) Aktiftirler.24. 12 Mg ve 9F maddelerine ilişkin;

I. Her ikisi de elementtir

II. Mg elektrik akımını iletir, F iletmez

III. Kaynama noktaları sabittir

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III25.

Şekilde verilen atom modeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Nötr bir atoma aittir.

B) 8A grubu elementidir.

C) Elektron vermiş bir atomdur.

D) Kütle numarası 11 dir.


 »soru bak, »kpss soru testleri, »soru bankasi, »grafikle ilgili sorular, »tablo ve grafiklerle ilgili sorular, »grafiklerle ilgili sorular, »2010 2011 7 SINIF MÜZİK YILLIK PLANI, »10 sınıf coğrafya topografya ve kayaçlar videolu ders anlatımı, »tarıh dersı 10 sınıf taşra ve eyalet yönetımı anlat, »dil ve anlatım11 sınıf ders kitabı cevapları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

bunların cevapları nerde

Yazan: eda şevki | Tarih: 2014-05-01 16:08:24