Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

OSMANLI TARİHİ yazılı çalışma soruları ve cevapları...

dogrukaynak Ödev-Ders » Tarih - İnkılap Tarihi » OSMANLI TARİHİ yazılı çalışma soruları ve cevapları...
Hit : 2572
Tarih : 03 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2068) :
1- Yakın Doğu kavramı içerisinde hangi coğrafyalar girer yazınız?
2- XIV. Yüzyılda Yakın Doğuda bulunan devletler hangileridir?
3- XIV. Yüzyılda Balkanlarda bulunan devletler hangileridir?
4- Osmanlı Devletinin kurucuları olan Osmanlı ailesi Oğuzların hangi kol ve boyuna mensupturlar?
5- Koyunhisar Savaşı ne zaman yapıldıÖnemi nedir?
6- Anadolu Türk birliğini sağlama yönünde atılan ilk adım nedirHangi Osmanlı hükümdarı tarafından
atılmıştır?
7- Osmanlı Devletinde ilk denizcilik faaliyetleri hangi olayla başlamıştır?
8- Türklerin Rumeliye geçiş amaçları nelerdir?
9- Türklerin Rumeliye ne zaman ,hangi olayla geçtiler?
10- Osmanlıların Rumelide uyguladıkları iskan politikasının temel amaçları nelerdir?
11- I. Murat tahta geçtikten sonra öncelikli olarak hangi tedbirleri almak zorunda kaldı.?
12- Edirnenin fethinin önemi nedir?
13- Osmanlıya karşı kurulan ilk haçlı ittifakının amacı nedir?
14- Sırp Sındığı savaşının sonuçları nelerdir?
15- Çirmen Savaşının sebepleri nelerdir?
16- I. Kosova Savaşının sonuçları nelerdir?
17- İstanbulu ilk kez kuşatan Osmanlı padişahı kimdir?
18- Niğbolu Savaşında yer alan haçlı ordusunun amacı nedir?
19- Niğbolu savaşının sonuçları nelerdir?
20- Osmanlı-Karamanoğulları mücadelesinin temel nedenleri nelerdir?
21- Yıldırım Bayezıt dönemi Anadolu Türk birliğini sağlama çalışmalarının Sonuçları nelerdir?
22- Ankara Savaşının nedenleri nelerdir?
23- Osmanlının Ankara Savaşında yenilgiye uğramasının nedenleri nelerdir?
24- Ankara Savaşında uğranılan yenilginin Anadolu üzerindeki sonuçları nelerdir?
25- Ankara Savaşında uğranılan yenilginin Rumeli üzerindeki etkileri nelerdir?
26- Ankara Savaşı sonrasında Rumelideki kayıpların az olmasının nedenleri nelerdir?
27- Fetret Devri nedir?Yazınız.
28- Fetret Devrinde mücadele eden Yıldırımın oğulları hangisidir?
29- Fetret Devrinde Yıldırımın oğulları arasında taht kavgalarının çıkmasına etki eden anlayış nedir?
30-Osmanlı Devleti ile Venedik arasındaki ilk deniz savaşı hangi hükümdar döneminde yapıldı
31- Anadoluda ortaya çıkan idin karakterli ilk isyan hangisidir?
32- Şeyh Bedreddin İsyanın en önemli özelliği nedir?
33- II.Murat dönemi iç isyanlar hangileridir yazınız?
34- Edirne-Segedin Antlaşması kimler arasında,ne zaman imzalandı?
35-II.Muratın Edirne-Segedin Antlaşmasını imzalama nedenleri nelerdir?
36- Edirne-Segedin Antlaşmasının maddeleri nelerdir?
37- Edirne -Segedin Antlaşmasının sonuçları nelerdir?
38- II.Muratın 1444te taht terk etmesinin nedenleri nelerdir?
39- Varna Savaşının sonuçları nedir?
40- II.Kosova Savaşının sonuçları nelerdir?
41- İstanbulun fethine etki eden faktörler nelerdir?Genel olarak yazınız?
42- İstanbulun fethine etki eden dini faktörler nelerdir?
43- İstanbulun fethine etki eden siyasi faktörler nelerdir?
44- İstanbulun fethine etki eden ekonomik faktörler nelerdir?
45- Fatih İstanbul kuşatması hazırlıklarını yaparken İstanbula Avrupadan yardım gönderilmesini engellemek amacıyla hangi tedbirleri aldı46- İstanbulun fethinin Türk dünyası açısından sonuçları nelerdir?
47- Osmanlı Devleti toprakları arasındaki bütünlüğü ilk kez hangi olayla gerçekleştirdi?
48- Fatih Bizansın yeniden diriltilmesi ümitlerini söndürmek amacıyla hangi çalışmaları gerçekleştirdi?
49- Fatihin Batı Siyasetinin amaçları nelerdir?
50- Fatih Batı siyasetinin amaçlarını gerçekleştirmek üzere hangi ülkeler üzerine seferlere çıktı?
 »2008 kpss soRULARI, »KPSS SORULARI 2008, »osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra burada meydana getirdiği eserler, »10 sınıf milli güvenlik kitabı cevapları, »ingilizce çalışma kitabın 7 sınıf cevapları, »milli güvenlik kitabı 10 sınıf cevapları, »masal ile ilgili test soruları, »11 sınıf felsefe kitabı cevapları, »8 sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları, »8 sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etüt odası,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.