Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Öğrencilere Verilebilecek Ödev Konuları

dogrukaynak Ödev-Ders » Kimya » Öğrencilere Verilebilecek Ödev Konuları
Hit : 2747
Tarih : 14 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (0/1477) :
1. Avogadro sayısının tayin yöntemlerinin araştırılması.

2. Nükleer enerjiden günümüzde istifade yollarının araştırılması.

3. Periyodik cetvelin tarihçesinin araştırılması.

4. Suların sertlik derecesi nasıl tespit edilirAraştırınız.

5. Su arıtma tesislerinin incelenerek, klorlama işlemleri ve reaksiyonların gösterilmesi.

6. Hava kirliliğine sebep olan gazlar nelerdirZararlarını araştırınız.

7. Ozon tabakasına zararlı gazları ve ozonun azalmasının zararlarını, ekolojik dengeye etkisini araştırınız.

8. Suni yağmur oluşturmadaki kimyasal reaksiyonları araştırınız.

9. Kimya bilimine hizmet eden ilim adamlarının hayatlarının incelenmesi. (Dalton, Rutherford, Bohr, Lavoi***r, Mendelyev-.)

10. Ham petrolün ayrıştırılma metotları ve ürünlerin incelenmesi

11. Denizdeki dalgıçlarda vurgun olayı neden olurTedavisi nasıldırAraştırınız.

12. Asit yağmurlarının toprak kimyasına etkilerini araştırınız.

13. Asit yağmurlarının tarihi eserlere etkisini araştırınız.

14. İnsan vücudunda bulunan tampon çözeltiler nelerdir?

15. Kaplamacılık olayında elektroliz olayının kullanımını örneklerle inceleyiniz.

16. Fotoğraf ve röntgen atıklarından nasıl ayna yapılır. Araştırınız.

17. Seçimli çöktürmeyi inceleyerek sudaki metaller hangi metotlarla çöktürülürAraştırınız.

18. Suların sertliğinin giderilmesi yollarını araştırınız.

19. Paslanma nedirPaslanmadan korunmak için gerekli yöntemleri araştırınız.

20. Şarj edilebilir piller hangileridir?Şarj mekanizmasını araştırınız.

21. İndikatörler nedirNerelerde kullanılmaktadırAraştırınız.

22. Aspirin laboratuvarda nasıl elde edilirAraştırınız.

23. Tentürdiyot laboruatuvarda nasıl elde edilirAraştırınız.

24. Şeker fabrikalarında şeker nasıl elde edilirAraştırınız.

25. Endüstride çok kullanılan polimerlerin elde edilmesini ve kullanım alanlarını araştırınız. (Pet, teflon, orlon, PVC-)

26. Bölgenizde yetişen meyveler nelerdirBunların yapılarında hangi esterler vardırBu esterlerin özellikleri nelerdir?

27. İdrarda şeker tayini nasıl yapılırAraştırınız.

28. İdrarda üre tayini nasıl yapılırAraştırınız.

29. Boya sanayinde kullanılan boyar maddeleri nelerdir?

30. Gıda sanayinde kullanılan boyar maddeleri nelerdir?

31. Kimyasal silah olarak bilinen gazlar nelerdirÖzelliklerini

32. Tarımda kullanılan hormonlar nelerdirEtkileri, fayda ve zararları nelerdirAraştırınız.

33. Alkolün canlı organizma üzerine etkisini araştırınız.

34. Sıvı yağlardan margarin oluşturma hangi metotlarla yapılmaktadır araştırınız.

35. Vücudumuz elektrik akımını iletmektedir. Sebeplerini araştırınız.

36. Tabiatta bulunan elementlerle yapay elementlere örnekler veriniz. Bunlardan yapay elde edilen elementlerin elde metotlarını araştırınız.

37. Sigara dumanında hangi gazlar vardırİnsan sağlığına etkilerini araştırınız.

38. Bağıl atom ağırlığı ilk defa kim tarafından nasıl tespit edilmiştirAraştırınız.

39. Rastgele miktarda olarak demir ve kükürt elementleri karıştırılarak ısıtılıyor. Oluşan madde, artan madde ve reaksiyonla ilgili beklenebilecek sonuçlar nelerdir?

40. Suyun hayatımızdaki önemini anlatınız.

41. NŞA bir mol gazın neden 22,4 litre geldiğini araştırınız.

42. Ağır metallerin insan sağlığı üzerine etkileri ve zararlarını araştırınız. Muhtemel karşılaşılan reaksiyon denklemlerini yazınız.

43. Azot devrini araştırınız.

44. Karbon devrini araştırınız.

45. Yangın söndürmede kullanılan kimyasal maddeleri ve bunların yangına etkilerini araştırınız.

46. Betonun donması olayında karşılaşılan muhtemel kimyasal reaksiyonları araştırınız.

47. Radyoaktiviteden fosil yaşlarının hesaplanmasında nasıl yararlanılırAraştırınız.

48. Kaya tuzundan rafine tuz nasıl elde edilirAraştırınız.

49. Yemek tuzunda bulunan sodyum ve klordan başka hangi elementler vardırBunların tuza ilve edilme sebeplerini araştırınız.

50. Elimizde HCl, NaOH ve NaCl olduğunu sandığımız bir çözelti vardır. Bunun hangisi olduğunu nasıl anlayabilirizAraştırınız.

51. Yeni kesilmiş bir elma parçası açığa bırakıldığında zamanla sararmaktadır. Sebeplerini ve bu olaydaki kimyasal reaksiyonları araştırınız.

52. Günlük hayatta kullandığımız asit ve bazlar nelerdirNerelerde kullanılmaktadırAraştırınız.

53. Kimyasal reaksiyonlarda niçin çökelek oluşurSebeplerini araştırınız. (HCl ile NaOH çözeltisi karıştırıldığında çökme olmazken, HCl ile AgNO3 çözeltisi karıştırıldığında AgCl çökmektedir.)

54. Demir elementinin canlı vücudu için önemini araştırınız.

55. pH–pOH terimleri ne anlama gelirBu terimlerle asit ve bazın kuvvetliliği anlaşılır mıAnlaşılmıyorsa bu terimlerde ifade edilmek istenen nedirAraştırınız.

56. Bazen basında çöp patlaması olayı duyulmaktadır. Bu olay nasıl gerçekleşirÖnlemleri nelerdirAraştırınız.

57. Selüloz ve nişastanın yapı formüllerinin aynı olmasına rağmen biri insan midesi tarafından kolayca sindirilirken diğeri sindirilemez. Bunun sebeplerini araştırınız.

58. Asetilen gazı nasıl elde edilirGünlük hayatta nerelerde kullanılırAraştırınız.

59. Niçin organik kimyada milyonlarca bileşik oluşurken, inorganik kimyada bu kadar bileşik oluşmamaktadırSebeplerini araştırınız.

60. Deterjanın ekolojiye etkilerini araştırınız.

61. Sıvı hlden katı hale geçerken bütün maddelerin hacimleri azalır. Ama, su, buz haline geçerken hacmi artar. Bunun sebeplerini araştırınız. Canlılar için önemini belirtiniz.

62. Doğal gazda bulunan kimyasal bileşikler nelerdirYanma ürünlerini yazınız. Tehlikeleri ve önlemleri nelerdirAraştırınız.

63. Sera etkisi nedirAraştırınız. Fayda ve zararlarını belirtiniz.

64. Günlük hayatta kullandığımız kanser yapıcı organik bileşikler nelerdirAraştırınız.

65. Kimya günü (veya haftası) ilan edilebilir miÖrneğin, öğrenciye veya öğrencilere desek ki, “bu gün veya bu hafta kimya günü ilan ediyoruz. Bu hafta içerisinde sabah yatağınızdan kalkıp, akşam yatağınıza girinceye kadar kimyanın işgal ettiği veya etmediği alanları düşünelim ve bunları bir rapor haline getirelim.”

66. Öğrenciye verilecek ödevler öğrencinin sosyal aktivitelerini artıracak, onu araştırmaya itecek türden seçilebilir. Mesel, kimya sanayi ile ilgili bir fabrika veya benzeri müesseseyi gezme, ondan rapor hazırlama şeklinde olabilir. Öğrenci hazırladığı bu raporu sınıfta arkadaşlarına takdim eder, sonra arkadaşlarının sorularına cevap verir. Hazırladığı rapora, sınıfta takdim şekline ve sorulara verdiği cevaplara göre öğrenci notunu alır. Bu tip hazırlanacak ödevlerde okulun bulunduğu ildeki kimya sanayi ile ilgili şeker fabrikaları, (pancar girişinden şeker üretimine kadar olan olayların işleyişi anlatılmalı.), petro-kimya tesisleri, alkol üretim fabrikaları, ilaç fabrikaları, boya fabrikaları, demir çelik tesisleri, sabun, deterjan fabrikaları, çamaşır suyu fabrikaları, tuz ruhu imalathaneleri, sirke üretim tesisleri, çukulata-büsküvi fabrikaları, tekstil fabrikalarında boyama ürünleri, yemek yağı üretim tesisleri, margarin üretim tesisleri yerler olabilir. Bu tip yerleri öğrencinin gezmesi ve görmesi, okuduğu dersin sanayide nasıl kullanıldığını öğrenmesi açısından faydalıdır. Aynı zamanda bu bilgilerle nasıl para kazandığını öğrenebilir. Böylece derse ilgisi artabilir.


 »DEVAMSIZ ÖĞRENCİLERE AİT TUTANAK,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

38.madde hakkında bir bilgisi olan var mı?

Yazan: kardelen | Tarih: 2011-02-06 12:38:53