Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Uluslararası İlişkilerde Güç

dogrukaynak Ödev-Ders » Uluslar Arası İlişkiler » Uluslararası İlişkilerde Güç
Hit : 2071
Tarih : 20 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1749) :
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ-ÇOK BOYUTLU
BİR DEĞERLENDİRME

Power in International Relations-A Multi-Dimensional Assessment

Uluslararası ilişkilerde en açıklayıcı temel kavram olduğuna inanılan gücün anlamı çok net değildir.
Oyunun kurallarına, ortama, aktörlere ve sorunsal bağlamlara göre değişken niteliği nedeniyle gücün tüm
zaman, mekan ve konular için geçerli evrensel bir tanımı yapılamamıştır. Bu sorunun nedenlerini ortaya
koymak amacıyla makale öncelikle kavramın tanımına ilişkin güçlükler ve ele alındığı üç farklı boyutu
tartışmaktadır. Bu bağlamda başka disiplinlerde yapılan çalışmalardan yola çıkarak uluslararası ilişkilerde güç
kavramının farklı teoriler tarafından nasıl ele alındığı irdelenmektedir. Uluslararası örgütlerin yaygınlaşması,
küresel medyanın gelişimi ve yeni aktörlerin ortaya çıkmasıyla birlikte uluslararası ilişkilerde gücün niteliği
de değişmeye başlamıştır. Bu çerçevede “kaba güç/yumuşak güç” tartışmalarının hangi bağlama oturduğu ele
alınmakta ve sonuç olarak gücün farklı bağlam, uygulama ve sonuçlarını birlikte değerlendiren çok boyutlu
bir güç yaklaşımı önerilmektedir. İndirgemeci yaklaşımlar, kavramın tam olarak anlaşılamamasından
kaynaklanan yüzeysel ve basit açıklamalar nedeniyle analitik sığlığa neden olmaktadır. Uluslararası ilişkiler
hakkında sağlıklı değerlendirmeler için güç kavramının kompleks yapısı iyi anlaşılmalıdır.………………..
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ.zip - DivShare »uluslararası ilişkiler lise dersi,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.