Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Uluslararası İlişkilerde Konstrüktivist Yaklaşımlar

dogrukaynak Ödev-Ders » Uluslar Arası İlişkiler » Uluslararası İlişkilerde Konstrüktivist Yaklaşımlar
Hit : 2275
Tarih : 20 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1731) :
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KONSTRÜKTİVİST YAKLAŞIMLAR
1990lı yıllarla birlikte Uluslararası İlişkiler alanında yeni bir teorik yaklaşımın ortaya çıktığı
görülür. Pozitivist teoriler ile post-pozitivist teoriler arasında konumlandırılan ve bu nedenle ´üçüncü yol
olarak nitelendirilen bu yaklaşım, uluslararası ilişkilerin sosyal yanına yaptığı vurgu nedeniyle sosyal
konstrüktivizm olarak adlandırılmaktadır. Disiplinin ana-akımından birçok açıdan ayrılan konstrüktivizmin,
benimsenen epistemolojik pozisyonlarındaki farklılıklar nedeniyle değişik türleri bulunmaktadır. Bu
farklılaşma ilgili yaklaşımın Uluslararası İlişkiler teorileri içindeki yerini ve dolayısıyla ´üçüncü yol olma
pozisyonunu tartışmalı hale getirmektedir. Bu yaklaşımın en ayırt edici yanı, uluslararası ilişkiler analizlerine
yönelik farklı ontoloji önerisidir. Uluslararası siyasanın temel yapılarının maddi olmaktan çok sosyal
olduğunu ileri süren konstrüktivizm, normatif olanın maddi yapılar üzerindeki önceliğini savunur. İlgili
yaklaşım, disiplinin ana-akımını oluşturan pozitivist teorilerin göz ardı ettiği kimlik, kültür, söylem ve dil gibi
sosyo-kültürel faktörlerin uluslararası ilişkiler analizlerine katılmasını olanaklı kılmaktadır.

Constructivist Approaches in International Relations
…………………..
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KONSTRÜKTİ.zip - DivShare »uluslararası ilişkiler lise dersi,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.