Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Uluslararası ilişkiler-Uluslararasi İlişkiler Ders İçerikleri

dogrukaynak Ödev-Ders » Uluslar Arası İlişkiler » Uluslararası ilişkiler-Uluslararasi İlişkiler Ders İçerikleri
Hit : 3552
Tarih : 20 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (0/1779) :
ULS 110 Siyasi Tarih II (Zorunlu – 3 Kredi)

1. Dünya Savaşından günümüze kadar geçen süre içinde yeryüzünde yaşanan, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında etkili olan Soğuk Savaş dönemindeki ulusları etkileyen siyasal gelişmeler dersin içeriğini oluşturmaktadır.Genel Hatlarıyla İki Dünya Savaşı Arası Dönem (1919-1939)-Avrupadaki Gelişmeler, 1919-1939 Döneminde Uzakdoğu ve Ortadoğudaki Gelişmeler2. Dünya Savaşı-Nedenleri ve Gelişimi, Sonuçları ve Etkileri, 2. Dünya Savaşı ve TürkiyeSoğuk Savaşa Geçiş Dönemi-Özellikleri ve Yapısı Soğuk Savaş Dönemi-Özellikleri ve Yapısı, Uluslararası konjonktürdeki Gelişmeler ve Çok Merkezlilik, Uluslararası Sistemde Yumuşama DönemiGenel Hatlarıyla Soğuk Savaş Sonrası Dönem-Soğuk Savaş Sonrası Dönemde NATO ve ABD, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Rusya Federasyonu, Çin, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde AB, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye.

Ders Kitabı:

* Siyasi Tarih-1918-1990, Oral Sander, İmge Kitabevi

Yardımcı Ders Kitapları:

* THOMSON, D. 1962, Europe Since Napoleon, NY-Knopf
* WOODRUFF, W. 1981, The Struggle for World Power 1500-1980, London-The MacMillan PressULS 104 Matematik (Zorunlu – 3 Kredi)
Matematiksel model, reel sayı sistemi, ilişki ve fonksiyon kavramları, doğrusal modeller ve matris cebiri, limit ve türev kavramı, türev alma kuralları, karşılaştırmalı durağanlık çözümlemesi, türevin bazı iktisadi uygulamalarını kapsamaktadır.

Ders Kitabı

* Temel Matematik ve İşletme Uygulamaları, Erdal BALABAN, Literatür Yayınları, İstanbul, 2005

Yardımcı Ders Kitapları

* Genel Matematik I, Mustafa BALCI, Balcı Yayınları, Ankara, 2006
* İşletme Matematiği, Yılmaz TULUNAY, Nobel Yayınları, Ankara, 2006TBT 191 Temel Bilgi Teknolojileri (Zorunlu – 3 Kredi)
Bilgi Teknolojilerine Giriş; Bilgi Çağı ve Bilgi Toplumu; Bilgi Sistemleri; Algoritma Kavramı-Algoritma nedir, Algoritmanın temel özellikleri; Bilgisayar Organizasyonu; İşletim Sistemleri-İşletim sistemi nedir, İşletim sistemi görevleri ve çeşitleri nelerdir; Bilgisayar Yazılımı; Uygulama Yazılımları-Kelime işlem programı, Raporlama ve işlem tablosu programı, Çizim programı, Sunu programı; Veritabanı-Veritabanı nedir, Çeşitleri nelerdir; Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları; E-mail Kullanımı, FTP; İnternet ve www-İnternet nedir, İnternet kullanımı, Bilgi tarama ve bilgiye erişim.
Ders Kitabı

* Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Hasan Çebi Bal, Trabzon, 2008

Yardımcı Ders Kitapları

* Curtis Frye, Joyce Cox, Adım Adım Microsoft Office 2007 (Türkçe), Arkadaş Yayınları,

İstanbul, 2008

* Abdurrahman Taşbaşı-Orhan Altınbaşak, Bilgisayara Giriş XP, Altaş Yayınları,

İstanbul, 2004TDL 102 Türk Dili-II (Zorunlu – Kredisiz)
İmla kuralları ve uygulanması, noktalama işaretleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, anlatım bozuklukları, yazılı kompozisyon ve uygulaması.
Ders Kitabı

* Türk Dili ve Kompozisyon, Zeynep KORKMAZ, İsmail PARLATIR, Ahmet Bican ERCİLASUN, Hamza ZÜLFİKAR, Tuncay GÜLENSOY, Necat BİRİNCİ
* Her Yönüyle Dil, Doğan AKSAN, TDK, Ankara

Yardımcı Ders Kitapları

* Türk Dili Okutmanı Yasemin ALPER, Türk Dili I-II Ders Notları
* Dr. Hüseyin AĞCA, Türk Dili
* Ülkü GİRAY,Türkçeyi Güzel Konuşma Ve Okuma Kılavuzu
* Ömer Asım AKSOY, Dil Yanlışları
* İml Kılavuzu ,Türk Dili Kurumu

YDL 102 Temel İngilizce-II (Zorunlu – Kredisiz)
Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimi.
Ders Kitabı

* English Result (Elementary)

Yardımcı Ders Kitapları

* English Result (Workbook), ders CDsi, sözlük, kitabın web sitesi ve diğer dil ile ilgili

internet siteleriAİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılp Tarihi-II (Zorunlu – 2 Kredi)
Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması tasarıları. Paris Barış Konferansı. İzmir'in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya Muharebesi. Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılbı, Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk Dış Politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye. Atatürk İlkeleri.Ders Kitabı

* Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Mustafa SAFRAN, Prof. Dr. Refik TURAN v.d, Gazi Kitapevi, Ankara, 2001

Yardımcı Ders Kitapları

* Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Sebahattin SELEK, Anadolu İhtilali Kastaş Yayınları,3. Yarıyıl
ULS 201 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Zorunlu – 3 Kredi)

Bu dersin amacı, öğrencilere sosyal bilimlerde kullanılan temel araştırma metotlarına dair bir giriş yapmaktır. Araştırma yöntemlerinin uygun bir biçimde anlaşılması öğrencileri akademik araştırma alanında daha iyi üreticiler ve tüketiciler haline getirecektir. Bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmenin önemi. Bilimsel araştırmalarda amaç ve araştırma türleri. Araştırma konusunun seçimi, sınırlandırılması ve geçici plan hazırlanması. Kaynakların araştırılmasında kütüphanelerden yararlanma. Kaynakların bilimsel niteliklerinin belirlenmesi ve okunup değerlendirilmesi. Bilimsel araştırmada kullanılan yazı üslubu ve metin aktarma. Bilimsel araştırmada kaynak gösterme-dipnot verilmesi ve kaynakça hazırlanması. Araştırma metninin bilgisayarda yazılmasında biçimsel kurallar. İnternet ve ülkemizde internete bağlı bilgi merkezleri. Sosyal bilimlerde araştırma yaparken yararlanabileceği internet kaynakları.

Ders Kitabı-

* Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri – SPSS Uygulamalı, Remzi Altunışık ve diğerleri, Sakarya Kitabevi

Yardımcı Ders Kitapları:

* Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Burhan Baloğlu, Der Yayınları


ULS 203 Siyasal Düşünceler Tarihi II (Zorunlu – 3 Kredi)

Yeni Çağ düşünürleri-Machiavelli, Calvin, Bodin, Hobbes, Locke, Spinoza, Burke. Yakın Çağ düşünürleri-Hegel, Bentham, Mill, Marx, Hume, Lenin, Mussolini.

Ders Kitabı:

* Tannenbaum, D. and Schultz, D. (2005) Siyasi Düşünce Tarihi-Filozoflar ve Fikirleri (Çev. Fatih Demirci), Adres Yayinları, Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları:

* Siyasal Düşünceler Tarihi, Alaeddin ŞENEL, SBF Yayınevi, Ankara, 1981
* 100 soruda Siyasi Düşünce Tarihi, Murat SARICA, Gerçek Yayınevi, 1980
* Politika, Aristo, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000
* Devlet, Platon, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2005 »10 sınıf coğrafya topografya ve kayaçlar videolu ders anlatımı, »10 sınıf almanca ders notları, »uluslararası ilişkiler lise dersi, »8 sınıf ingilizce ders kitabı cevapları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.